Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tunnipalk (summeeritud) - töögraafiku ja tasude arvutuse toimimine

RSS

Kui kasutusel on Persona tööajaplaneerimise moodul ja palgaarvestuse moodul, siis on oluline teada, kuidas toimib palga liik Tunnipalk (summeeritud).Image


Alatunnid


Püsiandmetes on võimalik palga liigi juurde teha märge "Alatundide korral normtunnid".
ImageTaolisel juhul arvestab Persona tasu järgmiselt:
  1. Arvestusperioodi keskel makstakse tegelikult töötatud tundide eest ühekordses määras. Kui linnuke alatundide korral normtunnid on tehtud ning töötaja tunnitasu on alla riiklikult kehtestatud alammäära, siis ta saab kuus tasu mitte vähem kui kehtestatud alampalk (alatundide puhul korrutatakse normtunnid tunnipalgaga). Kui töötaja tunnitasu on suurem kui riiklik palga alammäär, siis alatundide puhul normtunde automaatselt välja ei arvutata (alatundide puhul korrutatakse töötatud tunnid tunnipalgaga).
  2. Ületunnitöö eest makstakse summeerimisperioodi lõpus 0,5 kordses määras.
  3. Alatäitmise puhul makstakse puudujäävad tunnid.


Seotud teemad


Võtmesõnad: alampalk miinimum palk alatunnid

Tagasi / Palga sisukorda