Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

VÕS lepinguga töötaja sisestamine

RSS
Töösuhte tüübi valimine
Lehel "Töö" peab ametikoha andmetes olema valitud töösuhte tüübiks "Käsundusleping" või "Töövõtuleping"
Image
Kui vastav töösuhte tüüp valitud, siis see isik ei lähe aruandes Palk ja tööjõud arvesse.

Kooseisuvälise ametikoha tunnuse lisamine struktuurpuusse
Lehel "Töö" ametikoha andmete juures on võimalik teha märge "On koosseisuväline".
Image


  • Kui märge on tehtud, siis näidatakse vastaval ametikohal töötavale isikule struktuuripuus käte pildiga ikooni.
  • NB! Selle märke korral on nii, et kui töötaja lahkub asutusest, siis likvideeritakse ka vastav ametikoht struktuuris - seda isegi siis, kui sellele ametikohale on pandud tööle rohkem inimesi. Eeldus on see, et taolisel koosseisuvälisel ametikohal töötab ainult 1 inimene korraga ehk iga töötaja jaoks on tehtud lehele "Struktuur" eraldiseisev ametikoht.

    Image


Põhipuhkust mitte andva profiili lisamine
Image


Kui puudub profiil "Puhkuseta" või "Ei saa puhkust", siis profiili loomiseks tuleb Personas liikuda järgmiselt: Seaded > Püsiandmed > Ametikoha profiilid > Lisa uus > Image

Tasu sisestamine
Töövõtu- või käsunduslepingu tasu saavale isikule peab olema sisestatud palga rida (palgamäär 0 või tühi lahter) koos tulumaksuvaba miinimumi alguskuupäevaga, et Persona oskaks maksuvaba miinimumi õigesti arvestada.

Töövõtu- või käsunduslepingu tasu tuleb sisestada paneelile "Lisatasud ja hüvitised".

Image

Püsiandmetes peab töövõtu- või käsunduslepingu tasul olema väljamakse koodiks 17.

Image

Tagasi / Palga sisukorda