Oluline teada 01.01.2023 maksuvaba tulu määra muudatuse osas (Persona põhine)

Modified on 10/03/2023 10:15 by Administrator — Categorized as: Uncategorized


Kas Persona arvestab töötajale tulumaksuvabastust alates 01.01.2023 uue määraga automaatselt või tuleb teha uue määra kehtima hakkamiseks töötajale palgamuudatus, sõltub sellest, kuidas teil on täna Personas töötaja palga juurde tulumaksuvabastuse andmed sisestatud.
Kui töötaja palga juures on lahter "Maksuvaba min." tühi, siis
te ei pea antud isiku palga juures midagi muutma. Uus tulumaksuvabastuse määr rakendub töötajale automaatselt.

Image
Kui töötaja palga juures on lahter "Maksuvaba min." täidetud numbriga 500, siis
on vaja teha töötajale palgamuudatus, et uus maksuvabastuse määr rakenduks.

Image


Töötaja maksuvaba tulu muutmiseks teostage palgamuudatus järgmiselt:
1. Avage nupu "Muuda" abil hetkel kehtiv palk, sisestage lahtrisse "Maksuvaba min. kuni" kuupäev 31.12.2022 ja salvestage muudatus.
2. Vajutage hetkel kehtival palga real ja seejärel lingil "Palga muudatus".
3. Täitke lahtrid:
Sisestage lahtrisse "Määramise kp" kuupäev 01.01.2023.
Sisestage lahtrisse "Maksuvaba min alates" kuupäev 01.01.2023.
Valige üks järgnevatest toimetamisviisidest:
- Kustutage tühjaks lahter "Maksuvaba min." - kui te soovite, et Persona arvestaks riikliku võimaliku maksimummääraga, mida töötajale arvestuskuus tehtud väljamaksed võimaldavad.
- Sisestage lahtrisse "Maksuvaba min." töötaja uus määr - kui teil on vaja, et maksimummäär oleks numbriliselt ära toodud.
Kustutada tühjaks lahter "Maksuvaba min. kuni".
Salvestage muudatus.
4. Kui vajalikud palgamuudatused on tehtud, siis tasub avada aruanne "Palgad" 01.01.2023 kuupäeva kohta ja veenduda, et
01.01.2023 algavatel palkadel oleks lahtris "Maksuvaba min. alates" kuupäev 01.01.2023.
01.01.2023 algavatel palkadel ei oleks lahtris "Maksuvaba min. kuni" kuupäeva.


Image
Vanale palgale lõppkuupäeva sisestamine.

Image
Lingile "Palga muudatus" vajutamine.

Image
Uue palgarea seadistamine selliselt, et Persona arvestaks maksuvaba tulu riikliku maksimumi järgi.
Oluline teada:
- Kui töötaja palgal on lõppkuupäev, siis see tuleks eemaldada enne lingile "Palga muudatus" vajutamist.
- Kui töötaja hetkel kehtivale palgale on pandud lõppkuupäev ja talle on sisestatud uude aastasse uus palk 01.01.2023 kuupäevast erineva kuupäevaga, siis tuleb 2022 aastal alanud ja 2023 aastal lõppeva palgarea lõppkuupäev ära muuta 31.12.2022 peale ning lisada uus palk alates kuupäevast 01.01.2023 kuni hetkel kehtiva palganumbri lõpuni.Vanaduspensioni eas olevate ja vanaduspensioni ikka jõudvate töötajate tulumaksuvaba miinimum


Oluline teada:
Töötajal on õigus vanaduspensionile maksuvaba tulu kasutamata osa rakendada ka töötasule. Selleks peab töötaja tööandjale esitama avalduse ja ära märkima ka maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mis tööandja töötajale tehtud väljamaksetele rakendab. Summa õigsuse eest vastutab töötaja.
Näiteks on töötaja vanaduspensionieas ja Sotsiaalkindlustusamet maksab talle igakuiselt vanaduspensioni 560 eurot. Alates 2023. aasta jaanuarist arvestab Sotsiaalkindlustusamet tema pensionile automaatselt maksuvaba tulu kuni 704 eurot ning seega on tema pension uuest aastast tulumaksuvaba. Sotsiaalkindlustusamet maksab talle kogu pensioni 560 eurot välja. Kui isik samal ajal ka töötab, siis on tal õigus esitada tööandjale avaldus maksuvaba tulu ülejäägi kasutamiseks. Sellisel juhul on pensionile kasutamata maksuvaba tulu jääk 144 eurot (704 – 560 = 144). Tööandja arvestab töötaja avalduse alusel töötasule maksuvaba tulu 144 eurot ning see osa töötasust ei kuulu tulumaksuga maksustamisele.


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda