Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona V3 palk

RSS
A

A1/E101 mitteresidendi sotsiaalmaks ja töötuskindlustus

Alatundide korral alammäär - Tunnipalk (summeeritud) korral

Ametiühingumakse

Asutuse seaded

Avansi maksmine üldiselt

Avansi maksmise sammud (piltidega)

Avansile järgnev palgapäev - kuidas tegutseda? (piltidega)

F

Finantstarkvara - andmete eksport finantstarkvarasse

G

Töötaja grupp

Grupid - pearaamatu kontode seadistamise võimalus II

H

Haiguslehtede pikendamine

Haiguslehe reserveeringu seadistamine

Haiguslehe sisestamine puhkuse asemele (piltidega)

Haiguslehe sisestamine tagant järele (piltidega)

Haigushüvitis on välja makstud, kuid selgub, et isikul siiski ei olnud arsti poolt väljastatud haiguslehte (piltidega)

Haigushüvitise seadistus - mitme päeva ja mitme % ulatuses ettevõte tasub haiguslehe eest

Haigusleht ja töövõimetushüvitise arvutamine

Haigusleht ja töövõimetushüvitise käsitsi sisestamine

I

ID-kaardiga autentimine ehk sisse logimine

ID: Mobiil-ID abi Personasse sisenemine

J

Juhatuse liikme tasu

K

Kinnipidamised, töötasu arest

Kogumispension

Kogumispensioni ümberarvestused

Kontoplaan

Kontode seadistamine andmete ekspordiks finantstarkvarasse

Kontode seadistamise võimalus I

Kontode seadistamise võimalus II

Kulukohad - aruandes 'Pearaamatukanded'

Kulukohad - kuidas lisada menüsse kulukohti juurde?

Kulukohad - kulukoha sidumine töögraafiku projektiga

Kulukohad - ametikoha kulukoha muutmine, kui ametikoht jääb samaks

Kulukohad - kõik kulukohtadest Personas

Kulukohad - kulukohtade prioriteetsus

Kulukohad - rippmenüü "Kulukoht" nähtavaks tegemine palga, lisatasu, puhkuse või projekti juures

Kulukohad - töötajale kulukoha lisamine

Kulukohad - kulukohtade lisamine püsiandmetesse ja isiku ametikohale kulukoha lisamine

Käsunduslepinguga töötaja sisestamine

L

Lepingu liigi muudatus

Lisatasude import

Lisatasu maksmine pärast asutusest lahkumist

Lisatasu maksmine, kui isik on terve kuu haiguslehel olnud

Lisatasude sisestamine

Lisatasud ja hüvitised - aastapreemia

Lisatasud ja hüvitised - hüvitis vähem etteteatatud aja eest

Lisatasud ja hüvitised - jõulupreemia

Lisatasud ja hüvitised - koolituspäeva tasu

Lisatasud ja hüvitised - koondamishüvitis

Lisatasud ja hüvitised - kvartalipreemia

Lisatasud ja hüvitised - lisatasu töögraafiku tundide järgi

Lisatasud ja hüvitised - müügiboonus

Lisatasud ja hüvitised - nädalavahetuse tasu

Lisatasud ja hüvitised - nädalavahetuse riigipüha tasu

Lisatasud ja hüvitised - projektipõhine lisatasu

Lisatasud ja hüvitised - protsendiline lisatasu

Lisatasud ja hüvitised - riigipühal töötamise lisatasu sisestamine ja arvestamine

Lisatasud ja hüvitised - toetus lapse sünni puhul

Lisatasud ja hüvitised - töövõtulepingu ja käsunduslepingu tasu sisestamine

Lisatasud ja hüvitised - tööpostipõhine lisatasu (tunnitasu)

Lisatasud ja hüvitised - tööpostipõhine lisatasu (tükitasu)

Lisatasud ja hüvitised - valvetasu (tööposti põhine %-line lisatasu)

Lisatasud ja hüvitised - õhtutundide lisatasu

Lisatasud ja hüvitised - öötöö lisatasu sisestamine ja arvestamine

Lisatasud ja hüvitised - öötöö, riigipühal töötamise ja ületundide koefitsiendid

Lisatasud ja hüvitised - ületundide eest makstava lisatasu sisestamine ja arvestamine

Lühendatud tööpäev ja öötöö


Lisatasu - uue lisatasu liigi lisamine rippmenüüsse

Lisatasu maksmise kord

Lisatasu tüüp

Lisatasu koefitsient

Lisatasu tüüp - proportsionaalselt töötatud ajale

Lisatasu tüüp - tunnitasu

Lisatasu tüüp - tükitasu

Lisatasu kood aruande "Palk ja tööjõud" jaoks

M

Maksekorralduse koostamine (panga jaoks)

Maksekorralduse panka laadimisel tekkisid veateated - mida teha?

Maksumäärad

Tulumaksuvaba miinimum

Mitteresidendid

P

Palga liikide ja töögraafikute seos

Palk ja tööjõud - statistikaameti aruanne

Palgateatised

Palk ja lisatasud (palgamooduli korral)

Palk - tulumaksuvaba miinimum

Palk - Tunnipalk - töögraafiku ja tasude arvutuse toimimine

Palk - Kuupalk (summeeritud) - töögraafiku ja tasude arvutuse toimimine

Palk - Tunnipalk (summeeritud) - töögraafiku ja tasude arvutuse toimimine

Palk - Juhatuse liikme tasu

Palk - Töövõtulepingu ja käsunduslepingu tasu sisestamine

Palk - Tulumaksuvaba miinimum

Palk - kuu vahetusse jäävate tööpostide tunnid

Pearaamatukanded - andmete eksport finantstarkvarasse

Pension - väljamaksulehe korrigeerimine, kui vanaduspensioniga ei olnud arvestatud

Puhkuse liigid

Puhkusekompensatsioon - NB! ümberarvestust puhkusekompensatsioonile mitte teha. Sisestada sobiva nimega lisatasuna.

Puhkusereservi %

Puhkuse sisestamine

Puhkusetasu arvestusliigi automaatne valik

Puhkusetasude arvutamine ja väljamaksmine

Puhkusetasud - arvutamine, muutmine ja arvestuse aluste printimine

Puhkusetasud - toimingute selgitused

Puhkusetasud - üle kuuvahetuse ulatuvate puhkuse tasude maksmine mitmes osas (vastavate arvestuskuude palgapäevadel)

Puhkusetasud - ümberarvestus, kui isik poleks tohtinud puhkusetasu saada (töötaja tühistas puhkuse, kuid see maksti siiski ekslikult välja)

Puhkusetasud - ümberarvestus, kui isikule maksti puhkusetasu välja, kuid ta jäi enne puhkust haiguslehele ja oleks pidanud saama haigustasu

R

Renditöötaja sisestamine

S

Sotsiaalmaks- miks Persona mitteresidendile seda ei arvesta?

T

Tasude arvutus

Tasude arvutus ja väljamaks (Võimalus I)

Tasude arvutus ja väljamaks (Võimalus II)

Tasude import Excelist lehele "Tasude arvutus"

TSD aruanne - maksud, tasude liigid ja väljamakse koodid TSD jaoks

Tunnipalk - töögraafiku ja tasude arvutuse toimimine

Tulumaksuvaba miinimum

Töövõtulepingu ja käsunduslepingu tasu sisestamine

Töövõtulepinguga töötaja andmete sisestamine

Tükitööde funktsionaalsuse kasutusele võtmise juhend

U

Ukraina residendist töötaja sisestamine Personasse ja maksud

V

Valvetundide ja valvetasu funktsionaalsuse kasutuselevõtu juhend

Vanaduspension - väljamaksulehe korrigeerimine, kui vanaduspensioniga ei olnud arvestatud (või vastupidi)

Versiooniuuenduse teade Sinu e-maili peale

Väljamakse - pankade kaupa või palgapäevade kaupa

Väljamaksed

Väljamakse lehe koostamise sammud (piltidega)

Väljamakse lehe koostamine lehel "Puhkusetasud" (piltidega)

Väljamakse lehe koostamine lehel "Tasude arvutus" (piltidega)

Väljamaksuleht - maksumäärad

Väljamaksuleht - kogumispensioni ja vanaduspensioni sisestus, et pensionäri korral maksud õiged oleksid

Väljamaksuleht - vanaduspension jäi sisestamata, kuid palk on juba välja makstud

Väljamaksuleht - tulumaksuvaba miinimumi sisestus, et tulumaks õige oleks

Väljamaksuleht pärast isiku asutusest lahkumist

Väljamaksuleht - miks ära kadus?

VÕS lepinguga töötaja sisestamine

Ü

Ümberarvestused - ümberarvestustest üldiselt

Ümberarvestus, kui isik poleks tohtinud puhkusetasu saada (töötaja tühistas puhkuse, kuid see maksti siiski ekslikult välja)

Ümberarvestus, kui isikule maksti puhkusetasu välja, kuid ta jäi enne puhkust haiguslehele ja oleks pidanud saama haigustasu

Ümberarvestus, kui tasu maksti ekslikult välja palgatõusu arvestamata

Ümberarvestus, kui tööle asumise koormus pidi olema algusest peale väiksem

Ümberarvestus, kui etteruttavalt Personasse sisestatud ametikoha- ja palgamuudatust siiski ei toimunud

Ümberarvestused kogumispensioni korral


Aruanded

Aruannet ei ole aruannete puus - mida teha?

Aruannete nimekiri

Statistikaameti aruanne "Palk ja tööjõud"

Pearaamatukanded - kontod ja kulukohad

TSD

TSM

Tööandja tõend kindlustatule

Puhkusekohustused

Palgaleht

Palgaleht kulukohtade järgiTagasi / Avaleht