Üle kuuvahetuse ulatuvate puhkuste tasude maksmine mitmes osas, vastavate arvestuskuude palgapäevadel

Modified on 22/09/2023 12:52 by Administrator — Categorized as: Uncategorized

Kui seni on töötajad saanud kuuvahetusele jääva puhkusetasu korraga kindlal palgapäeval, siis antud lahendus oskab puhkuse tükeldada kaheks osaks, et arvestuskuu tasuga koos oleks võimalik maksta ainult selle puhkuseosa tasu, mis jääb vastavase arvestuskuusse. Töötajal on võimalik tasu saada harjumuspärasel moel, vaatamata puhkusele, ehk ei teki olukorda, kus töötaja saab ühes kuus puhkuse tõttu oluliselt rohkem tasu ja teises kuus puhkuse tõttu vähem raha.

Antud funktsionaalsuse kasutamiseks pöörduge palun kasutajatoe poole aadressil persona@ee.fujitsu.com. Kood: PuhJagaPuhkusKuudeKaupaOsadeks ja PuhTaotTasuKoosPalgagaAsRadioBtn

NB! Oluline on teada, et see funktsionaalsus toimib AINULT iseteeninduse kaudu lisatavate puhkuste korral, kuna märke "Soovin puhkusetasu saada kuude lõikes palgapäevadel“ tegemise võimalus on loodud ainult iseteeninduse lehele. Mujal on märge "Makstakse järgmise palgaga".Persona kasutajate poolt teostatavad toimingud
Persona poolt teostatavad toimingud, kui personalitöötaja lisab puhkuse plaani:
Kui puhkuse kestvus on näiteks 56 päeva ja hõlmab kolme erineva kuu päevi, siis kannab Persona puhkuse lehele “Puhkused ja töökatkestused“ kolme osana.Oluline teada:
Näide piltidega:

1. Puhkuse sisestamine iseteeninduses selliselt, et see jääb kahte erinevasse kuusse.
Image

2. Puhkus iseteeninduses pärast puhkuse sisestamist
Image

3. Puhkus iseteeninduses pärast puhkuse kinnitamist
Image

4. Puhkus lehel "Puhkusetaotlused" enne rakendamist
Image

5. Puhkus iseteeninduses pärast puhkuse rakendamist
Image

6. Puhkus lehel "Puhkus" paneelil "Puhkused ja töökatkestused"
ImagePuhkusetasu arvestamine
Kasutusele võtmisel tekkida võivad küsimused:


MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

* Soovime kuuvahetusele jäävate puhkuste tükeldamise funktsionaalsuse sisse lülitada. Millega peame arvestama?
Muud see endaga kaasa ei too, kui seda, et Iseteenindusest lisatud puhkusetaotlused, mis kestavad üle kuu vahetuse, jagunevad PLAANI LISAMISE hetkel kaheks, mõlema osa juurde tuleb automaatselt selle puhkuseosa väljamaksmise kuupäev (ehk tolle kuu palgapäev). Kui puhkus sisestatakse HR poolt otse Töötaja PUHKUS kaardile, siis ise midagi kuskil ei jagune. Teine puhkuse osa arvestatakse sama arvutusviisi järgi, kui esimene osa, sest reaalselt on tegu ühe ja sama puhkusega, mis on lihtsalt mitmeks makseks jagatud.Võtmesõnad: puhkus puhkusetasu kuuvahetus

Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda