Ümberarvestus, kui tööle asumise koormus pidi olema algusest peale väiksem

Modified on 02/08/2023 15:21 by Administrator — Categorized as: Uncategorized

Kui töötaja sai tööletuleku kuul ekslikult sisestatud suurema koormuse tõttu tasu rohkem kui pidi ja tasaarveldus tehakse järgmisel kuul, siis seda saab korrigeerida järgmiselt:

  1. Tehke ekraanipilt isiku väljamaksulehest (selliselt, et maksud on näha).
  2. Eemaldage isik väljamaksulehelt ja eemaldage väljamaksulehelt märge "Panka saadetud".
  3. Võtke lehel "Töö" ametikoha andmed nupu "Muuda" abil lahti ja sisestage vale koormuse asemele õige koormus.
  4. Lisage isik väljamaksulehele tagasi, kontrollige, et väljamaksulehele jõudsid kõik tasud nii nagu need seal enne olid ja pange tagasi märge "Panka saadetud".
  5. Avage lehel „Tasude arvutus“ nupu „Muuda“ abil see tasu rida, mille tasu pidi teine olema. Avanenud vormil vajutage lingile „Arvuta“ ja nupule "Salvesta". Persona genereerib selle peale ümberarvestused.
Tagasi / Palga sisukorda