Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Ametinimetuse muutmine

RSS
Kui te soovite, et ametinimetuste muutmise ajalugu kajastuks lehel TÖÖ, siis tuleb teha järgmist:
  1. Lisa lehele "Struktuur" uue nimega ametikoht
  2. Vii isik vana nimega ametikohalt üle uue nimega ametikohale
  3. Likvideeri lehel "Struktuur" vana nimega ametikoht lingi "Ametikoha likvideerimine" abil

Ametinimetuse muutmise linki lehel "Struktuur" või lehel "Töö" saate kasutada juhul, kui teil ei ole vaja näha nimemuudatust lehel "Töö". Lingi "Ametikoha muudatus" abil teostatud ametikoha muudatuse korral näidatakse lehel TÖÖ, et isik on töötanud algusest peale ühel ja sellel samal ametikohal (st viimati sisestatud nimega ametikohal). Andmebaasis on olemas kuupäevaliselt info selle kohta, et see ametikoht on aja jooksul erinevaid nimetusi kandnud, kuid seda infot ei näidata ametikohtade aknas. See kajastub vaid aruannetes.

Tagasi / Personali sisukorda