Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Persona uuenduste nimekiri

RSS


 • NB! Kuna mitmetel Persona kasutajatel on jäänud kogumispensioni andmed aegsasti uuendamata, siis tuletame meelde, et kogumispensioni andmeid tuleb Personas seadete all asutuse seadete lehel uuendada 3 korda aastas, et kogumispensioni maksed lõpetanud isikutel kogumispensioni enam ei võetaks. Kui uuendamine on jäänud tegemata, siis ümberarvestuste juhendi leiate siit
Haigushüvitis alates 1. juulist 2023: 1. juulil 2023 jõustub seadusemuudatus, mille kohaselt on tööandja kohustatud maksma töötajale haigushüvitist neljandast kuni kaheksanda päevani. Töötaja omavastutus on esimese kolme haiguspäeva eest ning Tervisekassa alustab töövõimetushüvitiste väljamaksmist alates üheksandast päevast. Haiguslehe kompenseerimise seadistused Personas on igal asutusel võimalik ise määrata. Saate seda teha nii: Seaded -> Asutuse seaded -> Haiguslehe päevade protsendid.

Oluline: Muudatusi haiguslehe protsentides, asutuse seadete all, ei tohiks teha enne, kui juunis väljastatud haiguslehed on sisestatud ning välja arvutatud. Kui protsendimäärad on sobivaks muudetud, saate alustada juulis 2023 alustatud haiguslehtede sisestamist.


Nädal 37


 • Täiendasime pankade maksekorralduse numbrit unikaalsuse nõudega.


Nädal 36


 • Parendasime ühekordse lisatasu impordi funktsionaalsust, et töölepingulise ja VÕS kirjete korral valitaks automaatselt õige töösuhe.


Nädal 35


 • Täpsustasime, et riigipüha tasu oleks palgamuudatuse korral arvutatud täpselt sel päeval kehtiva töötasu järgi.


Nädal 34


 • Lisasime võimaluse tähtajatu hüve sisestamiseks


Nädal 32


 • Parendasime Vabapäev koodiga puhkuse lisamist töögraafikulisele töötajale


Nädal 30


 • Isapuhkus30 taas Tööajatabelis nähtav
 • Uuendatud aruande põhja "Tasu hüvitamine riigieelarvest"
 • Uuendused peatseks Tervisekassa liidese toimimiseks


Nädal 29


 • Töösuhete lõpetamise alused on nüüd API kaudu kättesaadavad.


Nädal 28


 • Täiendatud parameetrit "Yletunni alustasu perioodist" ka tasuliigi Tunnitasu (summeeritud) korral.
 • Parandatud puhkusetaotluse kinnitamise lingi teksti, kui otselingiga kinnitamine ei ole lubatud.


Nädal 27


 • Lisasime võimaluse kuvada lisatasu juurde kirjutatud märkust Töötaja palgateatisel. Varasemalt on võimalus kuvada märkust, mis on kirjutatud kehtiva palga juurde. Kui soovite neid funktsionaalsuseid kasutusele võtta, informeerige palun kasutajatuge, kes vastavad parameetrid sisse lülitab.
 • Lisasime teavitus-emaili puhkuse kinnitajale, kui Töötaja tühistab Kinnitaja kinnitatud puhkuse.


Nädal 26


 • Täiendatud veebiteenust GET@Toosuhted töösuhte lõpetamise info kuvamisega.


Nädal 25


 • Täiendatud veebiteenust GET@Toopostid lõunareeglite kuvamisega.


Nädal 24


 • PENSION kaardile lisatud III samba sissemaksete funktsionaalsus.
  Sissemaksete protsent on maksimaalselt 15. Kinnipeetud III samba summat kuvatakse ka palgateatisel ning see on nähtav ka TSD-l koodiga 25. Lähemalt saab lugeda III sammas lingil.
 • Parendatud lisatasude impordi funktsionaalsust, kui isikukoodi on baasis dubleeritud.
 • Parendatud puhkuste ajakava funktsionaalsust Iseteeninduses, eemaldatud viga seoses hallatavate üksustega.
 • Aruannetest "Töö → Tööajatabel","Töögraafikud → Tööajatabel (Excel)" ja "Tööajatabel koolidele" eemaldatud tulp pühade eelne päev.


Nädal 23


 • Lisatud uus töökatkestuse liik "Reservõppekogunemine", mis on nähtav ka Tööajatabelis.
  Selle liigiga lisatud töökatkestus ei muuda puhkusearvestust, ei lükka puhkuse aegumist edasi nagu liik "Ajateenistus" ega tee kannet ka Töötamise registrisse.


Nädal 22


 • Uuendused Persona ladusamaks toimimiseks


Nädal 21


 • Lisatud Tervisekassa TAB, kus saab hiljem teha päringuid töövõimetuslehtede kohta


Nädal 20


 • Täiendatud jagatud puhkusetasu arvestuse maksmise viisi kuvamist


Nädal 19


 • Parendatud põhiametikoha ja käsunduslepingu samaaegsel kehtivusel Iseteeninduse parimat toimimist


Nädal 18


 • Tööajad alamleht on lisatud ka vasakpoolsesse menüüsse


Nädal 17


 • Uuendused Persona ladusamaks toimimiseks


Nädal 16


 • Parendatud funktsionaalsust kus Persona oskab kontrollida üle kuuvahetuse ulatuvate puhkuste puhul, kas puhkusele eelneval kalendripäeval kestis sama puhkuseliigiga puhkus ning selle puhul rakendab puhkusetasu arvestusviisiks sama viisi, mis oli eelmise puhkuseosa küljes.
 • Parendatud puhkeaja kontrolli töögraafikus kui tööpostide vaheline puhkeaeg on vähem kui 11h.Nädal 14


 • Kasutajaõiguste avavaadet täiendatud veeruga Isikukood, et hõlbustada selle alusel erinevate aruannete kokkupanekut
 • Täiendatud iseteenindusse logimist, kui muud õigused puuduvad
 • Täiendatud on juriidilise Struktuuriüksuse andmeid väljaga Palgateatise kontakt e-post. E-posti lisamise hetkeks palume maha võtta TÖR-i ühendus, vastasel juhul teeb Persona status bariga andmete uuendamise.
 • Uues iseteeninduses (ISTE) on nüüd võimalik töötajale tema palgateatist kuvada


Nädal 13


 • Aruanne Puhkusetaotlused täiendatud veeruga Päevi
 • Täiendatud (ISTE) iseteenindust kuupäevade vahemikuga avalduste esitamisel
 • Parendatud dokumentide lisamise funktsionaalsust
 • Täiendatud kuvatav info emapuhkuse kohta aruandes Tööajatabel
 • Parendatud iseteeninduse vaates, puhkuste ajakavas isikute lisamist


Nädal 12


 • Parendatud staažiarvestust kui töötaja naaseb ettevõttesse peale pikemat eemalolekut


Nädal 9


 • Täiendatud Persona hinnakirja
 • Täiendatud Iseteenindust (ISTE) palgateatise vaatamise õigusega


Nädal 8


 • Lisatud võimalus pearaamatukonto väljale sisestada ka teksti
 • Aruandes "Saadaolevad puhkused" järjestatud kasutusmugavuse tõstmiseks veerge ümber.


Nädal 7


 • Lisatud tasude protsentuaalse jaotuse funktsonaalsus aruande "Pearaamatukanded" jaoks
 • Pearaamatukannete aruandesse lisatud väli isikukoodi jaoks.
 • Parendatud valve tööposti käitumist graafikus kuu viimasel päeval
 • Täiendatud avalehe meeldetuletuste funktsionaalsust tööle asunud isikute puhul. Neid kuvatakse Personasse kandmise hetkest, mitte tööle asumisest.
 • Lisatud arusaadav teavitus, kui X-tee serveriga ei õnnestu ühendust saada.


Nädal 6


 • Täiendatud TÖR liidestuse funktsionaalsust, mis võimaldab ühendada eelneva EMTAsse saadetud lihtsustatud kande Persona sisestusega
 • Lisatud puhkuseperioodide kuu kaupa jagamise ning tasumise funktsionaalsus üle kuuvahetuse kestvate puhkuste puhul. Loe lisa.


Nädal 5


 • Parendatud Hüvede funktsionaalsust
 • Koondamishüvitise päevade arvu parendus pikema puhkuse või haiguse korral


Nädal 4


 • Uuendatud Palk ja Tööjõud aruannet uuele põhjale
 • Palga aruannetesse lisatud pankade Swift-BIC koodi, nime ja koodi veerud
 • Täiendatud Hüvede aruannet
 • Parendatud maksuvaba tulu komakohtade ümardamist kahe komakoha raames


Nädal 3


 • Parendatud TSD vanaduspensionäride töötasu maksuvaba tulu koodi 610lt 650le
 • Täiendatud aruandeid Tööajatabel ja Tööajatabel Excel, veeruga Erakorralised tunnid


Nädal 1


 • Parendatud TSD Lisa2 sotsiaalmaksu suurendust kui ka väärtuste kuvamist
 • Täiendatud Hüvede funktsionaalsust ja hüvede aruannet.

Varasemate aastate täiendused


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda