Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Ametiühingumakse

RSS
  • Ametiühingumakse jaoks tuleb püsiandmetesse luua uus kinnipidamise liik koodiga AU_tasu. Kui see ära salvestada ja uuesti avada, siis on võimalik kinnipidamisele % määrata.
  • Antud liigiga kinnipidamine tuleb lisada isikule lehele "Kinnipidamised".
  • Kui lisada isiku tasud ja kinnipidamised väljamaksulehele, siis Persona arvutab ametiühingumakse makse automaatselt väljamakselehele lisatud tasudest.

    Image

Tasuliigid, millelt arvestatakse AÜ makse:
- põhipalk
- lõpparve
- preemia
- lisatasu
- jõulupreemia
- asendustasu
- lisatasu
- pühadetöö
- tulemustasu
- toetus (muu), mitte lapse sünni toetus
- talvepuhkus
- ületunnitasu
- õppepuhkus
- puhkusetasu (6 kuu keskmise järgi)
- puhkusekompensatsioon


Tasud, millelt AÜ makset ei arvestata:
- haigustasu
- isapuhkuse tasu
- lapsepuhkuse tasu
- töövõimetuspuhkuse tasu
(st kõik riigilt tagasinõutavad tasud)


Tagasi / Palga sisukorda