Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Aruanded (Personal)

RSS
Aeguvate puhkuste aruanne

Puhkused ja töökatkestused

Puhkuseplaan - toob välja lehele "Puhkus" paneelile "Puhkusetaotlused" sisestatud andmed. Selle asemel tasuks kasutada aruannet "Puhkusetaotlused", mis annab välja sama info ja veel lisaks täiendavaid kasulikke andmeid.

Aruanne Puhkuseplaan on tegelikult aruande Puhkusetaotlused vanem versioon, siin näidatakse puhkuseid, mis on veel taotlusena üleval ega ole plaani lisatud.

Tervis

Tööajatabel koolidele

Tööl olevad isikud

Tööle tulnud isikud

Töölt lahkunud isikud

Saadaolevad puhkused

Tööajatabel

Võtmesõnad: puhkuste ajakava

Tagasi / Sisukorda