Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Aruanded (Töögraafik)

RSS

Öötöö tunnid

Öötöö tunde näitab kaustas "Töö" olev aruanne "Tööajatabel"

Tööajagraafiku väljatrükkKonkreetsesse projekti kuuluvate töötajate töögraafiku välja trükkimiseks tuleb teha järgmist:
 • Valige rippmenüüst, millise kuu ja aasta töögraafik teid huvitab
 • Valige projekt, millesse kuulvate töötajate töögraafikuid te välja trükkida soovite
 • Vajutage nupule Käivita päring

Image

Konkreetsesse projekti kuuluvate töötajate töögraafiku välja trükkimiseks selliselt, et iga töötaja graafik jääb omaette lehele, tuleb teha järgmist:
 • Valige rippmenüüst, millise kuu ja aasta töögraafik teid huvitab
 • Valige projekt, millesse kuulvate töötajate töögraafikuid te välja trükkida soovite
 • Tehke märge märkeruutu "1 töötaja lehel"
 • Vajutage nupule Käivita päring

Image

Konkreetse isiku töögraafiku välja trükkimiseks tuleb teha järgmist:
 • Valige rippmenüüst, millise kuu ja aasta töögraafik teid huvitab
 • Projekti valik jätta tühjaks
 • Sisestage isiku nimi, kelle töögraafikut te soovite välja trükkida
 • Trükkige isiku nimi väljale "Töötaja valik"
 • Tehke märge märkeruutu "1 töötaja lehel"
 • Vajutage nupule Käivita päringImage

Täiendavad selgitused:

Töötajad järjestatakse samamoodi nagu töögraafikus.

Kui valitud on projekt ja märkeruudus "Näita alamprojekte" on märge, siis kuvatakse tulemuses kõik valitud projekti ja selle alamprojektide töötajad.

Kui valitud on projekt ja märkeruudus "Näita alamprojekte" ei ole märget, siis kuvatakse tulemuses ainult valitud projekti töötajad.
Kuu töögraafik

Kui lehel "Projektid" konkreetse tööposti andmete juures on lahter "Kood printimisel" tühi, siis näidatakse aruandes tööposti andmeid järgmise süsteemi alusel:
Algusaeg/Kestvus tundides
Näiteks, kui tööpost on järgmiste kellaaegadega 09:00-18:00 ja lubatud on 1h lõunat, siis aruanne näitab
9/8Kui lehel "Projektid" konkreetse tööposti andmete juures on lahter "Kood printimisel" täidetud, siis näidatakse aruandes tööposti andmeid järgmise süsteemi alusel:
AlgusaegKoodKestvus
Näiteks, kui tööpost on järgmiste kellaaegadega 08:00-17:00, lubatud on 0h lõunat ja koodiks on sisestatud H, siis aruanne näitab
8H9


Image

Töö- ja puhkeaja statistikaKeskmine töötundide arv - 7- päevane vahemik (töötatud tunnid/kalendripäevad kuus X 7)

Keskmine puhkeaeg - 7-päevase vahemiku kohta. 7 päevases perioodis otsida kõik puhkeajad alates tööpäevalõpust kuni järgmise tööpäeva alguseni ja registreeritakse neist pikim, mis peab seadusega olema vähemalt 36 tundi.

Nendest perioodi pikimatest võetakse keskmine.

Keskmine ületundide arv - 7-päevase ajavahemiku kohta ((töötatud tunnid - tööajanorm) / kalendripäevi kuus X 7)

• Kui tehte tulemus on väiksem nullist, näidatakse 0.TööajatabelVeerus „Koormus“ näidatakse töötaja koormust kuu lõpu seisuga.

Veerus „Kuu töötunnid“ ja „Perioodi töötunnid“ näidatakse töötaja töötatud tunde. Nendes ei sisaldu haiguslehel või puhkusel viibitud aeg.

Veerus „Pühadetunnid“ näidatakse riigipühadel töötatud tunde.

Veerus „Pühade-eelne päev“ näidatakse järgmist korrutist: Tööl oldud riigipühale eelnevad päevad * 3

Veerus „Puhkus“ näidatakse töötaja puhkuse algus- ja lõppkuupäeva. Kui kuu jooksul on neid rohkem kui üks, kuvatakse need eraldatuna komaga. Nt "01.01-14.01, 16.01-18.01"

Veerus "Haigus" näidatakse haiguslehtede algus- ja lõppkuupäeva (analoogselt puhkustega)

Veerus „Haigusetunnid“ näidatakse, mitme tunni võrra vähenes töötaja tööajanorm haiguslehel viibimise tõttu.

Veerus "Öötöö riigipühal" näidatakse tunde siis, kui töötajale on pandud lisatasu "Öötöö riigipühal". Veerus "Öötöö riigipühal" nädatavaid tunde ei kajastata veerus "Öötöö".

Perioodi all mõistetakse vahemikku 4-kuulise arvestusperioodi algusest kuni valitud kuu lõpuni. Nt kui kasutaja vaatab aruannet märtsikuu kohta, siis veergudel perioodi töötunnid, perioodi normtunnid, perioodi üle-/alatunnid kuvatakse vahemiku 1.01-31.03 kohta käivaid tunde. Kõik ülejäänud veerud näitavad andmeid valitud kuu kohta.

Aruandes näidatakse põhiametikoha nimetust ning summeeritakse kõikide ametikohtade raames tehtud tunnid ühele reale kokku.

Tööajatabel koolideleAruanne kuvab ainult neid isikuid, kellel on lehel "Töö" ametikoha andmete juures ära täidetud 2 lahtrit:
 1. Kulukoht
 2. Kulukoha kõrval olev väike koormuse kastike

Image

Kui Persona ei näita tasustamata lapsepuhkusele koodi LPT, siis palun pöördueg Persona kasutajatoe poole. Tõenäoliselt on vaja teha seadistus, et Persona seda näitama hakkaks. (PER-5986).

Andmete eksport AxaptasseVäljade „Asutuse kood“, „Koostaja“ ja „Kinnitaja“ väärtused on konstandid.

Väljal „Kinnitatud“ näidatakse andmete eksportimise kuupäeva.

Andmete eksportimisel Axaptasse kasutatakse tunni- ja kuupalgalistel töötajatel erinevat metoodikat:

Tunnipalgalistel töötajatel näidatakse väljal „Töötatud normtunnid kokku“ tema töötatud tunde kokku, välja arvatud aprillis, augustis ja detsembris (seal näidatakse järgmise tehte tulemust: perioodi tööajanorm – eelmise kolme kuu jooksul töötatud tunnid).

Väljal „Ületunnid“ näidatakse lühendatud tööpäevi x 3, välja arvatud aprillis, augustis ja detsembris (seal näidatakse järgmise tehte tulemust: Perioodi jooksul töötatud tunnid – perioodi tööajanorm + lühendatud tööpäevi viimasel kuul x 3)

Kuupalgalistel töötajatel näidatakse väljal „Töötatud normtunnid kokku“ tema kuu tööajanormi.

Tunnipalgalistel töötajatel näidatakse väljal „Töötatud normtunnid kokku“ tema töötatud tunde kokku, välja arvatud aprillis, augustis ja detsembris, kui seal näidatakse järgmise tehte tulemust: perioodi tööajanorm – eelmise kolme kuu jooksul töötatud tunnid

Väljal „Ületunnid“ näidatakse 0, välja arvatud aprillis, augustis ja detsembris (seal näidatakse tunde, mis ületavad tema perioodi tööajanormi).

Kui mõne eelpool nimetatud tehte tulemus on väiksem kui 0, siis Axaptasse edastatakse ikkagi 0.

Välju Eesmärk ja Öötöö ületunnid ei täideta.

Öötunnid on töötatud tunnid kellaaegadel 22:00-6:00Kui töötaja on Personasse manuaalselt sisestatud, siis kirjutatakse töötaja andmed korrektselt AXAPTA-st tulevate andmetega üle juhul, kui Personas olev isikukood kattub AXAPTA-s oleva isikukoodiga ning ka lepingu ridade kuupäevad on mõlemas süsteemis vastavuses.
Tagasi / Sisukorda