Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Aruanne "Pearaamatukanded"

RSS
Aruande avamiseks liikuge Personas järgmiselt: Aruanded > Pearaamatukanded > Palk ja lisatasud > Pearaamatukanded

Image

Kulukohad on näha pearaamatukannetes järgmiselt:

Image


Kui te ei näe kõiki kulukoha veerge, siis kontrollige, kas kõik aruande veerud on valitud.
Image
Tagasi / Sisukorda