Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Asutuse valimine

RSS

Asutuse valimine

Juhul kui asutuse valikus puudub vajalik asutus, siis tuleb see püsiandmetesse lisada (Seaded > Püsianded > Asutused > Lisa uus).


Tagasi / Personali sisukorda