Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisaväljad

RSS
Lisaväljad on rippmenüüd ja tekstiväljad, mida te saate ise teatud lehtedele lisada ja millele te saate ise nimetusi anda.

Hetkel saab lisavälju lisada järgmistele lehtedele:
Isikuandmed > Isiku põhiandmed
Töö > Ametikoht
Palk ja lisatasud > Palk
Palk ja lisatasud > Lisatasud ja hüvitised
Haridus ja oskused > Kompetentsid
Puhkus > Puhkused ja töökatkestused
Muud andmed > Isikule väljastatud esemed
Persona ülaservast "Koolitused" > vajuta koolituse nimel


Tekstivälja lisamine

Seaded > Püsianded > Lisaväljad > Lisa uus > sisestage tekstivälja nimetus > valige tüübiks "Tekstiväli" > Sektsioonis "Seotud tabelid" tehke linnuke selle lehe ette, kus te uut lisavälja näha soovite > Salvesta.
Image

Rippmenüü lisamine

1. Lisage rippmenüü nimetus ja valige leht, millel rippmenüüd näidata tuleb
Seaded > Püsianded > Lisaväljad > Lisa uus > sisestage rippmenüü nimetus, valige tüübiks klassifikaator ja märkige ära leht, kus klassifikaatorit näidata tuleb > Salvesta
Image

2. Lisage rippmenüüs näidatavad väärtused
Seaded > Püsianded > vajutage Lisaväljad ees olevale noolekesele > märgistage ära loodud rippmenüü nimetus > Lisa uus > sisestage nimetus > Salvesta

Image

Näiteid sellest, kuhu lisavälju saab lisadaNäide: Lisaväljad (1-3) isikuandmete lehel
Image
Te saate lisada isikuandmete lehele endale vajalike nimedega sisestusväljad.Näide: Lisaväljad (1-7) töö andmete lehel
Image
Te saate lisada töö lehele endale vajalike nimedega sisestusväljad.Näide: Lisaväli puhkuse andmete lehel
Image
Te saate lisada puhkuse andmete lehele endale vajalike nimedega sisestusväljad.Näide: Lisaväljad (1-4) esemete andmete lehel
Image
Te saate lisada esemete lehele endale vajalike nimedega sisestusväljad.Tagasi / Personali sisukorda