Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Dokumentide nägemise õigused

RSS

Te saate soovi korral ise täpselt ära määratleda, milliseid dokumente iga Persona kasutaja näha võib. Kasutajaõiguste seadistamiseks tuleb liikuda Personas järgmiselt: Seaded > Kasutajad > Muuda > Vali > tehke märge kaustade ette, milles olevaid dokumente kasutaja näha võib > Vali > Salvesta


Tagasi / Personali sisukorda