Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Haigustasu seadistus - mitme päeva ja mitme % ulatuses ettevõte tasub haiguslehe eest

RSS
Haigushüvitis alates 1. juulist 2023: 1. juulil 2023 jõustub seadusemuudatus, mille kohaselt on tööandja kohustatud maksma töötajale haigushüvitist neljandast kuni kaheksanda päevani. Töötaja omavastutus on esimese kolme haiguspäeva eest ning Tervisekassa alustab töövõimetushüvitiste väljamaksmist alates üheksandast päevast.

Haiguslehe kompenseerimise seadistused Personas on igal asutusel võimalik ise määrata. Saate seda teha nii: Seaded -> Asutuse seaded -> Haiguslehe päevade protsendid.

Oluline: Muudatusi haiguslehe protsentides, asutuse seadete all, ei tohiks teha enne, kui haiguslehed, mille ESMANE leht on väljastatud juunis 2023, on sisestatud ning välja arvutatud.

Kui protsendimäärad on sobivaks muudetud, saate alustada juulis 2023 alustatud esmaste haiguslehtede sisestamist.

Haiguslehel on nüüd võimalik määrata mitme % ulatuses ettevõte tasub haiguslehe esimest kolmanda (tööandja vastutulek) ning neljanda kuni kaheksanda päeva eest. Seadistuse saate teha Seaded > Asutuse seaded > Haiguslehe päevade protsendid.

Näiteks võimaldab Persona seadistada haigustasu järgmiselt:
  • 1.-8. päeva eest 100% keskmisest palgast
  • 1.-8. päeva eest 80% keskmisest palgast
  • 1.-3. päeva eest 50% keskmisest palgast ja 4.-8. päeva eest 70%

Varem ei saanud esimest haiguse päeva automaatse arvutusega tasustada, selleks kasutati spetsiaalselt loodud lisatasu liiki (koodiga lisatasu), ühekordse tasuna.

Tagasi / Palga sisukorda