Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Haiguslehtede pikendamine ja jätkuleht

RSS
Jätkuleht Personas tuleb sisestada samuti nimetusega "Haigusleht" koodiga "Haigusleht". Eraldi haiguslehe liiki me selleks teha ei soovita. Kui te aga teete, siis peab see kindlasti koodiga "Haigusleht" olema.


Kui haiguslehe pikendamine ei mõjuta juba väljamakstud palka, siis te võite haiguslehe lõpukuupäeva Muuda nupu abil ära muuta.
Töötajad > vajutage isiku nimel> Puhkus > vajutage haiguslehe rea peal > Muuda > kustutage vana lõppkuupäev ja sisestage uus lõppkuupäev > Salvesta

Kui haiguslehe pikendamine mõjutab juba väljamakstud palka' ehk inimesele maksti rohkem tasu, kui tegelikult tuli maksta, siis tuleb toimetada järgmiselt:

  1. Sulgege kuu, mille eest töötaja sai rohkem tasu, kui pidi saama
    Palgaarvestus > Tasude arvutus > vajutage Sulge periood''

  2. Muutke ära haiguslehe lõppkuupäev
  3. Tasude arvutuse lehel avage isiku kuupalk või tunnipalk "Muuda" nupu abil ja avanenud aknas vajutage "Arvuta". Salvestage muudatus.
    Selle toimingu peale genereerib Persona ümberarvestuse kanded tasude arvutuse lehele. Ümberarvestuskanded näitavad, et isik sai eelmine kuu rohkem tasu, mistõttu sellel kuul saab selle võrra vähem tasu.


Kui tehakse haiguslehe väljamaks, kuid haigusleht jätkub, siis tuleb sisestada Personasse uus haigusleht 0 summaga. Selliselt on paremini arusaadav, kuna tehti väljamakse. Kui teile on oluline, et haigusleht oleks terviklik (st ei oleks osadeks jagatud), siis te võite haiguslehe kuupäeva ära muuta Muuda nupu abil. Kui isiku ametikoht on haiguslehe ajal muutunud, siis tuleb haigusleht igal juhul kahes osas sisestada.

Kui töötajale tuleb uus, esmane, haigusleht kohe järgmisest päevast, tuleb selle väljaarvutamiseks esialgu sisestada uus haigusleht päevase vahega, see välja arvutada, vajadusel ka väljamakselehele lisada ja peale seda kuupäevad tagasi õigeks muuta. Vajadusel saate küsida abi Persona kasutajatoest.

Tagasi / Palga sisukorda