Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»
Töötaja näeb iseteeninduses paneele "Avaldused", "Hüved", "Minu andmed" ja "Töösuhte andmed", kui tema rollile antud vastavad õigused.
Seaded > Rollid > Muuda
Image
 • Õigus "Avaldused" annab iseteeninduses paneeli "Avaldused" nägemise õiguse.
 • Õigus "Koormuse muudatuse avaldus" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Koormusemuudatus".
 • Õigus "Töösuhte lõpetamise avaldus" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Töösuhte lõpetamine".
 • Õigus "Hüved" annab uue avalduse lisamisel avalduseliigi rippmenüüsse valiku "Hüve".

Kinnitaja saab iseteeninduses avaldusi kinnitada, kui tema rollile on antud õigus "Avalduste kinnitamine".
Image

Personalitöötaja saab iseteeninduses avaldusi rakendada, kui tema rollile antud õigus "Avalduste rakendamine (kõik üksused) ja "Töö" (muutmine).
Image
Image
 • Avalduse rakendajal peavad olema andmete TÖR-i saatmise õigused. Muidu ei lähe andmed TÖR-i.
 • Personalitöötaja näeb lehel "Avaldused" kogu asutuse töötajate avaldusi, kuid saab rakendada ainult nende töötajate avaldusi, kelle nägemise õigus tal on kasutaja juurde märgitud hallatava üksuse järgi (Seaded > Kasutajad > Muuda > Hallatavad üksused)
 • Palume hetkel mitte luua rolli, millel on ainult avalduste vaatamise õigus - see funktsionaalsus on meil veel arendamisel.
Pilootgrupi seadistamine
Kui teil on soov täiendatud iseteenindust katsetada esmalt mõnede isikute peal ja alles seejärel teha see võimalus nähtavaks kõikidele töötajatele, siis saate toimida järgmiselt:

 1. Eemaldage juba kasutuses olnud iseteeninduse kasutajate rollilt linnuke "Minu andmed" - selliselt kaob töötajatel ajutiselt ära iseteeninduses lehe "Minu andmed" nägemise õigus, kuid see tagab, et töötajad veel ei näe uue iseteeninduse võimalusi.
  Seaded > Rollid > Muuda > eemalda märge "Minu andmed" > Salvesta

 2. Lisage rollide alla uus roll "Iseteeninduse piloot"

  - sektsioonis Iseteenindus tehke märge minu andmed, töösuhte andmed, töösuhte lõpetamise avaldus ja koormusemuudatuse avaldus ette ja salvestage muudatused.

  - sektsioonis Avaldused tehke märge avalduste kinnitamine ja avalduse rakendamine (kõik üksused) ette

  Seaded > Rollid > Lisa uus > tehke märked ülal mainitud valikute ette > Salvesta

 3. Lisage kasutajatele, kes soovivad täiendatud iseteenindusega tutvuda roll "Iseteeninduse piloot".
  Seaded > Kasutajad > Muuda > märge "Iseteeninduse piloot" ette > Salvesta

 4. Seadistage püsiandmete lehel ära, milliseid töösuhte lõpetamise aluseid töötaja iseteeninduses valida saab
  Seaded > Püsiandmed > Töösuhete lõpetamise alused > Muuda > märge "Näita iseteeninduses" > Salvesta

 5. Kui olete täiendatud iseteeninduse võimalustega ära tutvunud ja olete valmis need võimalused kõikidele nähtavaks tegema, siis lisage juba varem kasutuses olnud iseteeninduse kasutajate rollile need iseteeninduse võimalused, mida soovite töötajatele nähtavaks teha.

 6. Lisaks võite eemaldada märke "Iseteeninduse piloot" nendelt kasutajatelt, kes olid piloot-grupis ja kustutada ära rolli "Iseteeninduse piloot".Seotud teemad
Tagasi / Iseteeninduse sisukorda