Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Imporditud andmetega töötaja lisamine töögraafikusse

RSS

Isiku lisamiseks graafikusse tuleb teha järgmised sammud:


 1. Lisada märge "Planeeri tööaega" ja märkida ära "Planeerimise algus"
  Töötajad > Töö > paneelil "Ametikoht" vajutada nupule "Muuda" > teha märge "Planeeri tööaega" ja märkida ära planeerimise algus
  • Eemaldada märge "Lühendatud tööaeg 3h" VÕS-idel, kellel puudub pühade eelsel päeval õigus lühendatud tööajale
  • Kui töötajal on asutuse üldiste seadete all olevast summeeritud tööajast erinev summeeritud arvestus (näiteks 3 kuulise asemel 4 kuuline arvestus), siis peab olema kindlasti olema valik tehtud ka menüüst "Summeeritud arvestus".
  • Kui töötajal on asutuse üldiste seadete all olevast summeeritud tööajast erinev summeerimise alguskuu, siis peab olema kindlasti olema valik tehtud ka menüüst "Summeerimise algus".
  • Kui isikul on mitu ametikohta, siis summeerimise periood peab olema kõikidel ametikohtadel ühesugune.

 2. siduda isik projektiga
  Projektid > märgistada projekt > liikuda paneelile Töötajad > Lisa uus > sisestada töötaja nimi või nimeosa ja avanevas valikus valida õige töötaja > Salvesta
  või
  Töö > paneelil Projektid vajutada Lisa uus > valida projekt ja sisestada projektis alustamise kuupäev > vajutada Salvesta


NB! Puhkuseid ei tohiks enne Personasse sisestada, kui isik on lehel "Töögraafik" nähtav (see tähendab, et isikule on lehel "Töö" tehtud märge "Planeeri tööaega" ja isik on lisatud projekti). Kui isik ei ole lehel "Töögraafik" nähtav, siis lehe "Puhkus" kaudu sisestatud puhkused lehel "Töögraafik" ei kajastu.
 • Kui taoline olukord siiski on tekkinud, et puhkused on varem Personasse lisatud, siis tuleb kõik puhkused ühe kaupa üle salvestada.


Muu info:
Töötajaid saab projekti valida kõikide asutuse töötajate hulgast sõltumata sellest, milline hallatav üksus on lehel "Kasutajad" isikule valitud.
Lehel "Töögraafik" on näha kõik projekti valitud töötajad sõltumata sellest, milline hallatav üksus on lehel "Kasutajad" isikule valitud.

Tagasi / Sisukorda