Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Keskmise tööaja arvestus

RSS
Igal täis nädalal kuu algusest kuni kuu lõpuni (+ lisa päevad, kui ei lõppe pühapäeval) leitakse kõige pikem puhke vahemik. Kontrollitakse puhke aega nädala algusest kuni esimese objektini ja leitud tööpostist kuni järgmise tööpostini. Selliselt kuni kuni nädala lõpuni. Kui nädalas ei ole ühtegi objekti, siis terve nädal on puhke aeg. See liidetakse kogu summasse, mis lõpuks jagatakse nädalate arvuga, et leida aritmeetiline keskmine. Nädalat, kus töölepingut pole või kus leping lõppeb või algab ignoreeritakse.

Tagasi / Sisukorda