Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kogumispensioni ja/või töötuskindlustuse makse ümberarvestused

RSS
1. Kui töötajal arvestati kogumispensionit ja/või töötuskindlustust, kuid tegelikult ei oleks tohtinud enam arvestada.

Esimese asjana tuleks kõigil töötajatel seadete all oleva lingi abil kogumispensioni andmed ära uuendada (Seaded > Asutuse seaded > Kogumispensioni andmete kontroll > Muuda > Kontrolli ja uuenda kõigi töötajate andmeid). Vanaduspensionile jäämise korral uuendada PENSION kaardi andmeid vastava faktiga.


Seejärel on võimalik toimida isikutega, kes said vähem tasu, nii:
 1. Teha ekraanipilt isiku väljamaksulehest (selliselt, et maksud on näha)
 2. Eemaldada isik väljamaksulehelt
 3. Korrigeerida vajadusel kogumispensioni info lehel "Pension".
 4. Lisada isik tagasi väljamaksulehele (selle peale arvutab Persona maksud ümber)
 5. Nüüd saate ekraanipildi abil ja väljamaksulehe abil välja arvutada, mis summa jäi isikul saamata
 6. Seejärel saate püsiandmetesse lisada uue lisatasu liigi, millel on koodiks maksuvaba tasu. Nimetuse saate panna endale sobiliku (N: korrigeerimine)
 7. Nüüd tuleks isikule lehele „Palk ja lisatasud“ paneelile „Lisatasu ja hüvitised“ lisada äsja tehtud lisatasu liigiga see summa, mis isikul saamata jäi.
 8. Järgmise sammuna saate selle lisatasu palgaarvestuse all lehel „Tasude arvutus“ välja arvutada, väljamaksulehele lisada ja isikule ära maksta.

 • Kui teile pole oluline, et Personasse jääks märge ümberarvestusest, siis võite punktid 6-8 jätta vahele ja teha töötajale juurdemakse Persona väliselt (panga kaudu teha ülekanne, mis Personas ei kajastu).
 • Eelmise kuu netosummade korrigeerimiseks saate sisestada eelmisesse kuusse kinnipidamise (N: nimetusega korrigeerimine) ja lisada selle väljamaksulehele.

Kogumispensioni makse tasumise kohustus lõpeb:
 1. 30. aprillil, kui avaldus on esitatud hiljemalt 30. novembril;
 2. 31. augustil, kui avaldus on esitatud hiljemalt 31. märtsil;
 3. 31. detsembril, kui avaldus on esitatud hiljemalt 31. juulil.

Personas peaks kindlasti andmeid uuendama
1. mai
1. september
1. jaanuar


NB! Persona ei uuenda kogumispensioni infot ära lahkunud töötajatel.2. Kui töötajal ei arvestatud kogumispensionit, kuid tegelikult oleks pidanud arvestama.

Esimese asjana tuleks kõigil töötajatel seadete all oleva lingi abil kogumispensioni andmed ära uuendada (Seaded > Asutuse seaded > Kogumispensioni andmete kontroll > Muuda > Kontrolli ja uuenda kõigi töötajate andmeid).


Seejärel on võimalik toimida isikutega, kes said rohkem tasu, nii:
 1. Teha ekraanipilt isiku väljamaksulehest (selliselt, et maksud on näha)
 2. Eemaldada isik väljamaksulehelt
 3. Lisada isik tagasi väljamaksulehele (selle peale arvutab Persona maksud ümber)
 4. Nüüd saate ekraanipildi abil ja väljamaksulehe abil välja arvutada, mis summa sai isik rohkem.
 5. Seejärel saate püsiandmetesse lisada uue lisatasu liigi, millel on koodiks maksuvaba tasu (kui teil juba sellist olemas ei ole). Nimetuse saate panna endale sobiliku (N: korrigeerimine). Väljamakse kood märkige 10. Linnukesed arvestuste kohta märkige vastavalt ettevõtte vajadustele, millistes arvestustes neid vaja on.
 6. Nüüd tuleks isikule lehele „Palk ja lisatasud“ paneelile „Lisatasu ja hüvitised“ lisada äsja tehtud lisatasu liigiga see summa, mille isik rohkem sai. Summa tuleks sisestada miinusmärgiga. Kuupäevaks tuleks panna järgmisesse kuusse jääv kuupäev, kui tasaarveldus tehakse järgmise kuu palgaga.
 7. Kui te järgmine kuu teete palgaarvestust, siis palgaarvestuse all lehel „Tasude arvutus“ ilmub nähtavale isikule sisestatud negatiivne korrigeeriv lisatasu rida. See tuleks siis koos palgaga väljamaksulehele lisada.

 • Kui teile pole oluline, et Personasse jääks märge ümberarvestusest, siis võite punktid 5-7 jätta vahele ja teha enam makstud tasu tagasiarvestuse ära ka Persona väliselt (töötaja maksab tagasi).

Tagasi / Palga sisukorda