Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

On kohusetäitja

RSS

On kohusetäitja - antud märget arvestavad Riigikantselei statistilised aruanded


Ametikoha kiirvaliku nägemiseks tuleb Personas liikuda järgmiselt:
Töötajad > Lisa töötaja > sisestage ja salvestage isikuandmed > Töö > Määra ametikoht


Tagasi / Personali sisukorda