Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

On koosseisuväline

RSS

On koosseisuväline - antud märget arvestavad Riigikantselei statistilised aruanded ning tööjõu liikumise ja vabade ametikohtade aruanne


Märke "On koosseisuväline" saab teha isiku töö lehel ametikoha paneelil.

Kui isiku töö lehel ametikoha paneelil on isiku kehtiva ametikoha andmete juurde tehtud märge "On koosseisuväline" ning isik lahkub asutusest, siis likvideerib Persona automaatselt ka struktuurist selle ametikoha isiku lahkumise kuupäeva seisuga.


Kui puhkuseõigusega juhatuse liikmele märkida "On koosseisuväline", siis sellisel juhul ta aruandesse "Palk ja tööjõud" ei lähe. Kui aga linnukest ei märgi, arvestatakse puhkuseõigusega juhatuse liiget aruandes.

Tagasi / Personali sisukorda