Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lepingu liigi muudatus

RSS
Kui tööleping muutub töövõtulepinguks või vastupidi, siis tuleks teha järgmised sammud:
  1. Lehel „Töö“ vajutada lingile „Ametikohalt vabastamine“ - täita vormil olevad tumedas kirjas väljad ja vajutada „Salvesta“. Selle lingi kaudu on oluline teha selleks, et kindlasti saaks tehtud märge „Töötaja lahkub asutusest“ (muul juhul võib ununeda).
  2. Sama isiku lehel „Töö“ vajutada nupule „Määra ametikoht“, täita vormil olevad tumedas kirjas väljad ja vajutada „Salvesta“.

Tagasi / Palga sisukorda