Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisatasu - lisatasu töögraafiku tundide järgi

RSS
Kui püsiandmetes on lisatasu, millel on märkeruut "Arvuta töögraafiku tundide järgi" täidetud, isikule on lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" sisestatud vastav lisatasu koos tunnitasuga ja lehel "Tasude arvutus" vajutatakse nupule "Arvuta", siis võtab Persona töögraafikusse sisestatud töötatud tunnid ja näitab neid lehel "Tasude arvutus" vastava lisatasu rea peale koguseks.

Püsiandmete lehel tuleb luua uus lisatasu, millel on
  • märge "Arvuta töögraafiku tundide järgi" ja
  • tüüp "Tunnitasu".

Image

Lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" peab olema isikule sisestatud ülal mainitud seadistustega lisatasu koos tunnitasuga.

Image

Image

Image
Brutosumma=Tunnihind*töötatud tunnid * koefitsient
7*8*0,5=28


Täiendav info:
  • Persona korrutab tasu vajadusel koefitsiendiga läbi (st protsendiline lisatasu on võimalik)
  • Koodi ei ole vaja valida.
  • Lisatasu võib olla nii igakuine, kui ka ühekordne.
  • Paneelile "Lisatasud ja hüvitised" tuleb kindlasti lisada lisatasu tunnitasu, kuna Persona ei arvuta seda välja palga põhjal. Kui lisatasu juures on tunnitasu lahter tühi, siis palgaarvestuse all lehel "Tasude arvutus" näitab Persona tasu veergu numbrit 0.
  • Kui lisatasul on märge "Arvuta töögraafiku tundide järgi" ja tüübiks on valitud "Proportsionaalselt töötatud ajale", siis Persona töögraafiku tunde siiski ei vaata ja arvestab tasu välja proprtsionaalselt tööajale.
  • Kui lisatasul on märge "Arvuta töögraafiku tundide järgi" ja tüübiks on valitud "Fikseeritud summa", siis Persona töögraafiku tunde siiski ei vaata ja arvestab tasu välja fikseeritud summa järgi.

Tagasi / Palga sisukorda