Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisatasu maksmine, kui isik on terve kuu haiguslehel olnud

RSS

Kui isik on terve kuu haiguslehel olnud, siis igakuine lisatasu ei ilmu lehele "Tasude arvutus". Lehele "Tasude arvutus" ilmuvad sellisel juhul ainult ühekordsed tasud.Lisage püsiandmetesse uus lisatasu liik, millel on maksmise kord "Ühekordne". Seda saate teha järgmiselt:
  1. Vajutage nupule "Seaded"
  2. Vajutage lingile "Püsiandmed"
  3. Vajutage nimetusele "Lisatasude liigid"
  4. Vajutage nupule "Lisa uus"
  5. Sisestage andmed ja valige maksmise korraks "Ühekordne"Tagasi / Palga sisukorda