Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisatasu maksmine pärast asutusest lahkumist

RSS

Kui lahkunud isikule on vaja teha väljamakse asutusest lahkumisele järgnevatel kuudel, siis tuleb lehel "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" sisestada lisatasu ja määramise kuupäevaks ning lõppkuupäevaks sisestada see kuupäev, millal tasu välja makstakse. Lehel "Tasude arvutus" sisestada paremasse otsingusse isiku nimi, arvutada lisatasu välja nupu "Arvuta" abil ja lisada lehele nupu "Lisa lehele" abil.

Kui isikule on vaja maksta lisatasu pärast asutusest lahkumist, siis on oluline, et lehel "Töö" oleks kindlasti märge "Töötaja lahkub asutusest". Kui märget ei ole, siis Persona äsja loodud väljamaksulehte lehel "Väljamaksed" ei näita.Tagasi / Palga sisukorda