Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisatasu tüüp - proportsionaalselt töötatud ajale

RSS
Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Muuda

Valige lisatasu tüübiks "Proportsionaalselt töötatud ajale" siis, kui te soovite, et kokku lepitud fikseeritud summa oleks nendel kuudel väiksem, kus isik puhkab, lahkub asutusest poolest kuust või asub asutusse tööle poolest kuust. NB! Antud valiku korral arvestab Persona koormusega analoogselt põhitasuga (N: Kui isik töötab koormusega 0,5 ja isikule on sisestatud tasuks 200, siis lehel "Tasude arvutus" näitab Persona summaks 100.)

Sõltuvalt lisatasu tüübist kuvatakse paneelil "Lisatasud ja hüvitised" ning lehel "Tasude arvutus" erineva nimetusega lahtreid.

ImageTagasi / Palga sisukorda