Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisatasu tüüp - tükitasu

RSS
Seaded > Püsiandmed > Lisatasude liigid > Muuda

Valige lisatasu tüübiks "Tükitasu" siis, kui te soovite lehel "Tasude arvutus" ära märkida, mitu tükki isik tegi.

Image

Tagasi / Palga sisukorda