Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lisatasu, mille õigus tekib töötajale töögraafiku projekti järgi

RSS
Töögraafikute mooduli kasutajad saavad soovi korral märkida lehel "Projektid" paneelil "Lisatasud" projekti juurde, millistele lisatasudele on antud projektis töötaval isikul õigus. Kui isik töötab mitmes projektis korraga, siis näitab Persona talle mõlema projekti lisatasude õigust.

Image

Töötaja alustab projektis töötamist
 • Kui lehel "Töö" paneelil "Projektid" (või lehel "Projektid" paneelil "Töötajad") lisatakse töötaja projekti ja isiku projekti määramisel valitakse ära ka ametikoht, siis paneb Persona automaatselt sellele isikule lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" kõik need lisatasud, mis on lehele "Projektid" paneelile "Lisatasud" märgitud.
 • Persona lisab projektipõhised lisatasud ka VÕS lepinguga töötajatele. VÕS lepinguga töötajatel tuleb lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" vastavad projektipõhised lisatasud käsitsi ära kustutada, millele töötajal õigust ei ole.
 • Kui lehel "Töö" paneelil "Projektid" isiku projekti lisamisel valitakse rippmenüüst kogemata vale ametikoht, siis tuleb paneelile "Projektid" sisestatud projekti rida ära kustutada ja nupu "Lisa uus" abil isik taas projekti lisada õige ametikohaga. Kui vale ametikohta minna nupu "Muuda" abil õigeks muutma, siis lõpetab Persona lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" ära isiku lisatasud eilse kuupäeva seisuga ja alustab tänase kuupäeva seisuga uued lisatasud, mis on seotud viimati rippmenüüst valitud ametikohaga.

Töötaja lõpetab projektis töötamise
Kui lehel "Töö" paneelil "Projektid" (või lehel "Projektid" paneelil "Töötajad") sisestatakse projektis viibimise lõppkuupäev, siis Persona paneb vastava lõppkuupäeva ka lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" olevatele projektipõhistele lisatasudele.

Projektile lisatasu lisamine
Projekti juurde saab sisestada ainult neid lisatasusid, millel on püsiandmetes märge "Kuva projekti juures".
Image

Lehele "Projektid" paneelile "Lisatasud" tuleb sisestada lisatasud, millele projektis töötavatel isikutel on õigus. Lisatasu tuleb sisestada kõige madalama projekti juurde. Ülemprojektide juurde sisestatud lisatasusid isikute "Palk ja lisatasud" lehele ei näidata.

Image


Projektile lisatakse täiendav lisatasu
Kui lehel "Projektid" paneelil "Lisatasud" lisatakse projektile juurde veel mõni lisatasu, siis Persona lisab selle lisatasu kõikidele antud projekti töötajatele lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised". Antud lisatasu tekib ka kõikidele VÕS lepinguga töötajatele. Kui VÕS lepinguga töötaja mõnda projektipõhist lisatasu saada ei tohiks, siis tuleb lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" vastavad projektipõhised lisatasud käsitsi ära kustutada.

Projekti lisatasule sisestatakse lõppkuupäev
Kui lehel "Projektid" paneelil "Lisatasud" sisestatakse konkreetsele lisatasule lõppkuupäev, siis Persona lõpetab selle lisatasu vastava kuupäevaga ära ka kõikidel selle projekti töötajatel (Persona sisestab lõppkuupäeva sellele lisatasule ka kõikidele selles projektis töötavatele isikutele lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised".

Projekti lisatasu kustutamine
Kui lehel "Projektid" paneelil "Lisatasud" ära kustutada lisatasu, siis kustutatakse see lisatasu ära kõikidelt isikutelt (lehelt "Palk ja lisatasud" paneelilt "Lisatasud ja hüvitised"), kes on kunagi selles projektis töötanud (sh lahkunud isikutelt).

Lisatasu lisamine lehel "Palk ja lisatasud"
Kui Persona kasutaja on töötajale lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" sisestanud käsitsi nupu "Lisa uus" abil lisatasu (nimetus on sama, mis projekti juurde sisestatud lisatasul), siis seda lisatasu Persona ei käsitle projektipõhise lisatasuna. Seda lisatasu Persona ära ei lõpeta, kui lehel "Projektid" paneelil "Lisatasud" sama nimega lisatasule lõppkuupäev sisestada.

Isiku projektipõhise lisatasu kustutamine
Persona lubab ära kustutada lehelt "Palk ja lisatasud" paneelilt "Lisatasud ja hüvitised" kõik projektipõhised lisatasud (ehk lehelt "Projektid" paneelilt "Lisatasud" tulevad lisatasud).

Ametikoht peab olema valitud projekti juures
 • Lehel "Töö" paneelil "Projektid" isikule projekti lisamisel peab olema ametikoht valitud, et Persona näitaks lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" projektipõhiseid lisatasusid.
  või
 • Lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" isikut projekti lisades peab olema ametikoht valitud, et Persona näitaks lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" projektipõhiseid lisatasusid.

Image

Ametikoha märkimine projektile
 • Avage lehel "Töö" paneelil "Projektid" projekti rida nupu "Muuda" abil, valige rippmenüüst ametikoht ja vajutage "Salvesta"
  või
 • Avage lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" oleva isiku andmed nupu "Muuda" abil, valige rippmenüüst ametikoht ja vajutage "Salvesta"

Ametikoha muutmine projekti juures
Kui te avate lehel "Töö" paneelil "Projektid" projekti rea või lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" isiku rea nupu "Muuda" abil ja valite olemasoleva ametikoha asemele teise ametikoha, siis Persona lõpetab selle peale lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" ära vastava ametikohaga seotud projektipõhised lisatasud ja alustab muutmise kuupäeva seisuga uue ametikohaga seotud lisatasud.

Isiku üleviimine teisele ametikohale
Isiku üleviimisel teisele ametikohale tehke kindlasti märge "Töötaja jätkab samas projektis", kui töötaja jätkab samas projektis. Kui te seda märget ei tee, siis tuleb teil kindlasti lehel "Töö" paneelil "Projektid" nupu "Lisa uus" abil lisada isik õigesse projekti.

VÕS lepinguga töötajad
Persona lisab projektipõhised lisatasud ka VÕS lepinguga töötajatele. VÕS lepinguga töötajatel tuleb lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" vastavad projektipõhised lisatasud käsitsi ära kustutada, millele töötajal õigust ei ole.Projektipõhise lisatasu süsteemi kasutuselevõtmise sammud:

1. Palun pöörduge Persona kasutajatoe poole ja nad aktiveerivad teile projektipõhise lisatasude süsteemi.

2. Kuna teil on tõenäoliselt igale töötajale lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" juba sisestatud kõik lisatasud, millele isikul on õigus, siis tuleb lõppkuupäev sisestada kõikidele nendele listasudele, mis hakkavad olema projektipõhised. Palun pöörduge Persona kasutajatoe poole, et kokku leppida, milliste isikute, millised lisatasud ja millise kuupäevaga tuleb lõpetada. Arendajad saavad luua teie jaoks ühe korra skripti, mis paneb lõppkuupäevad automaatselt (kokkulepitud viisil). Kui see on tehtud, siis saab asuda punkti 3 juurde.

3. Veenduda kõikide Personas olevate isikute osas, et lehel "Töö" paneelil "Projektid" on projekti juures ametikoht valitud.

4. Lehele "Projektid" paneelile "Lisatasud" tuleb sisestada lisatasud, millele projektis töötavatel isikutel on õigus. Lisatasu tuleb sisestada kõige madalama projekti juurde. Ülemprojektide juurde sisestatud lisatasusid isikute "Palk ja lisatasud" lehele ei näidata.
Oluline teada:

1. Projektiülest ühekordset lisatasu näidatakse ainult sellesse kuusse, kuhu jääb projektiülese lisatasu alguskuupäev. Kui lehele "Projektid" paneelile "Lisatasud" sisestada ühekordne lisatasu, siis tuleb antud lisatasule panna lõppkuupäevaks sama kuupäev, mis on lisatasu alguskuupäevaks.
2. Lehel "Tasude arvutus" mõlema ametikoha kohta projektiülese öötöö ja riigipüha tundide nägemiseks peab olema sisestatud mõlema ametikoha palk lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Palk".
3. Lisatasu korral, mida arvestatakse graafiku tundide järgi, peab lehel "Projektid" paneelil "Lisatasud" olema sisestatud summa.
4. Kui lehel "Palk ja lisatasud" kustutada ära projektipõhine lisatasu, siis lehe "Palk ja lisatasud" paneeli "Lisatasud ja hüvitised" kaudu seda tagasi lisada ei ole võimalik selliselt, et hiljem projektipõhise lisatasu lõpetamisel lõpetaks Persona ära ka antud isiku lisatasu. Kui lehel "Töö" paneelil "Projektid" isiku projekt ära kustutada ja tagasi lisada, siis lisab Persona isikule projektipõhised lisatasud tagasi.
5. Lehele "Töö" paneelile "Projektid" sisestatud projekti korral ei tohi nupu "Muuda" abil projekti vahetada - selliselt jäävad isikule vana projektiga seotud lisatasud.
6. Lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" nupu "Muuda" abil töötajat vahetada ei tohi - selliselt jäävad isikule vana projektiga seotud lisatasud.
7. Lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" ei tohi muuta projektipõhise lisatasu ametikohta. Taolisel juhul projektipõhiste lisatasude seos läheb katki ja ka projekti andmete muutmine on häiritud.
8. Lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" saab eristada projektipõhiseid lisatasusid käsitsi lisatud lisatasudest selle järgi, et projektipõhistel lisatasudel on määramise kuupäeva lahter mitte muudetav aga käsitsi lisatud lisatasude korral saab määramise kuupäeva muuta. 9. Lehel "Töö" paneelil "Projektid" või lehel "Projektid" paneelil "Töötajad" ametikoha muutmisel lõpetab Persona lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Lisatasud ja hüvitised" ära isiku lisatasud eilse kuupäeva seisuga ja alustab tänase kuupäeva seisuga uued lisatasud, mis on seotud viimati rippmenüüst valitud ametikohaga.Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda