Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lõunate arvestamine öötöö korral

RSS
Personas on 2 lõunate arvestamise viisi öötöö korral:

  1. Lõuna vetakse maha alati öötöö tundidest (ei ole teie Pesonas seadistatud)
  2. Lõuna arvestatakse võimalusel maha mitte öööö tundidest jägmiste põhimõtete alusel (teie Persona hetke-seadistus):
    Oletame, et isikul algab 20.01.2020 tööpost 20:30-08:30, mis lõppeb 22.01.2020.
    Esimese asjana selgitab Persona välja, kas lõunat tuleb näidata kuupäevale 20.01.2020 või kuupäevale 21.01.2020. Selleks vaatab Persona, kas töötaja töötab tööposti 20:30-08:30 raames rohkem tunde kuupäeval 20.01.2020 või kuupäeval 21.01.2020. Kuna kuupäevale 20.01.2020 jäävad kellaajad 20.30-24:00 ehk 3h ja 30min ning kuupäevale 21.01.2020 jäävad kellaajad 00:00-08:30 ehk 8h ja 30 min, siis sellest tulenevalt teeb Persona järelduse, et kuupäevale 21.01.2020 jääb rohkem töötunde, mistõttu tuleb lõuna maha võtta 21.01.2020 kuupäevale jäävatest tundidest. Seejärel vaatab Persona, kas ajavahemiku 00:00-08:30 jooksul on tunde, mis ei ole öötunnid. Antud juhul lõpetab töötaja tööpäeva ära peale kella 06.00-i ehk tal on kuupäeval 21.01.2020 ka töötunde, mis ei ole öötunnid. Sellest teeb Persona järelduse, et lõuna tuleb maha võtta ajavahemikku 06:00-08:30 jäävast osast. Seega öötundidest lõunat maja ei arvestata.

Kui aga isikul algaks 20.01.2020 hoopis tööpost kellaaegadega 18:30-06.00, siis 5h30min jääb kuupäevale 20.01.2020 ja 6h jääb kuupäevale 21.01.2020. Seega võetakse lõuna maha kuupäevale 21.01.2020 jäävatest töötundidest. Kuna aga 21.01.2020 kuupäevale jäävad kellaajad 00:00-06:00 on antud juhul kõik öötöö tunnid, siis võtab Persona lõuna maha ka öötöö tundidest.Tagasi / Sisukorda