Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Lühendatud tööpäev ja öötöö

RSS
Seaded > Asutuse seaded

Persona seadete all on 2 valikut:


Lühendatud tööpäeval öötöö korral normtunde vähendatakse - JAH

See on seadistus, mida kasutavad enamik Persona töögraafikute kasutajaid.
22.12. kell 07.00-19.00 normtunde ei muudeta;
22.12. kell 19.00- 23.12. kell 07.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;
23.12. kell 07.00-19.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;
23.12. kell 19.00-07.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;
Lühendatud tööpäeval öötöö korral normtunde vähendatakse - EI

See on seadistus, mida kasutatakse vähem (loodud eritellimuse korras).

22.12. kell 07.00-19.00 normtunde ei muudeta;
22.12. kell 19.00- 23.12. kell 07.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;
23.12. kell 07.00-19.00 vähendatakse normtunde 3 võrra;
23.12. kell 19.00-07.00 normtunde ei muudeta, vaid see on 5 tavalist töötundi ja 7 töötundi riigipühal ehk 2kordne töötasu 7 töötunni eest.


Tagasi / Palga sisukorda