Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Tulumaks: Maksuvaba miinimum

RSS

! Oluline teada 01.01.2023 maksuvaba tulu määra muudatuse osas (Persona põhine)


 • Tulumaksuvaba miinimumi alguskuupäeva saab sisestada isiku palga andmete juurde
  Töötajad > vajutage isiku nimel > Palk ja lisatasud > paneelil Palk vajutage Lisa uus • Selleks, et Persona maksuvaba miinimumi arvestaks, peab olema ühe palga juurde märgitud "Maksuvaba min. alates" lahtrisse kuupäev.

 • Kui töötaja soovib maksuvaba summa kasutamisest loobuda, siis piisab sellest, kui panete kehtiva palga juurde lahtrisse „Maksuvaba min. kuni“ kuupäeva, millest alates isik tulumaksuvaba miinimumi ei soovi. Kuupäev ei saa olla varasem kui viimase väljamakse kuupäev.

 • Kui töötaja soovib mingil hetkel uuesti maksuvaba miinimumi kasutama hakata, siis tuleb muudatus teha läbi „Palga muudatus“ funktsiooni.

 • Kui töötaja soovib rakendada ühe maksuvaba miinimumi summa asemel teist maksuvaba miinimumi summat, siis tuleb muudatus teha läbi „Palga muudatus“ funktsiooni. Lisaks tuleb varasemale palga reale lisada maksuvaba miinimumi lõppkuupäev.

 • Aruanne, millega saate välja võtta töötaja tulumaksuvaba miinimumi osa suuruse on „Palgad“. Võtke filtrisse konkreetne isik (mitte üksus) ning märkige kuupäevadeks vahemik alates töötaja tööletulekust kuni praeguseni. Siis kuvatakse nii vastavatel perioodide palgad kui ka tulumaksuvabad summad ning nende algus- ja lõppajad.
 • Lahter "Maksuvaba min."
  • Konkreetne summa - Persona võtab tulumaksu arvutamisel maksuvabaks miinimumiks lahtrisse "Maksuvaba min." märgitud summa, kui see ei lähe vastuollu seaduses kehtestatud määradega, vastasel juhul arvutatakse võimalik lubatud maksuvaba miinimum automaatselt. Kui väljamakse suurus kirjeldatud summat kasutada ei võimalda, vähendatakse seda automaatselt.
  • Summat ei märgi - Kui maksuvaba miinimumi lahtrisse summat ei märgita, aga lahtrisse "Maksuvaba min. alates" on sisestatud kuupäev, siis arvestab Persona võimaliku maksimummääraga, mida töötajale arvestuskuus tehtud väljamaksed võimaldavad (vastavalt riiklikele valemitele)
  • 0 - kui lahtrisse "Maksuvaba min." on sisestatud 0 ja "Maksuvaba min. alates" lahtrisse on sisestatud kuupäev, siis töötaja tasudelt tulumaksuvabastust ei arvestata. Persona ei arvesta uuele töötajale tulumaksuvabastust ka juhul, kui kõik maksuvaba min lahtrid on tühjad.

 • Lahter "Maksuvaba min. alates"- siia lahtrisse tuleb sisestad maksuvaba tulu arvestamise alguskuupäev. Lahtris peaks olema kas töösuhte alguskuupäev või kalendrikuu alguskuupäev.
  • Kui lahter on tühi, siis maksuvabastust ei arvestata.

 • "Lahter Maksuvaba min. kuni" - sellesse lahtrisse sisestada see kuupäev, millest alates maksuvabastust arvestada ei tohiks. Maksuvaba min.kuni peab olema alati kuu viimane kuupäev.


Image

Image

Tulumaksuvaba miinimumi korrigeerimine, kui töötajale ekslikult ei arvestatud tulumaksuvaba miinimumi. Töötajale on palk juba makstud aga TSD-d veel tehtud ei ole:
 1. Eemaldage isiku tasud korraks väljamakselehelt
 2. Sisestage palga juurde maksuvaba miinimumi alguskuupäev (väljamaksekuu 1.ne kuupäev) ning maksuvaba min.summa
 3. Lisage töötaja tasud tagasi väljamakselehele – nii nagu need tegelikult olema pidid
 4. Arvestage käsitsi välja tasu, mis isikul jäi tulumaksuvabastuse kasutamata jätmise tõttu saamata
 5. Tehke ülekanne Persona väliselt panga kaudu isikule ära
 6. Pearaamatukannete aruanne näitab väljamakselehel olevaid, parandatud andmeid
 7. TSD näitab väljamakselehel olevaid, parandatud andmeid
 8. Ja lisamakse tulemusel sai töötaja ka tasu nii nagu TSD-l näidatakse.


Näide nr 1, kui asutuse palgapäev on kuu viimastel päevadel
01.11.2019 -31.05.2020 palgale jääks tulumaksu vabastus 500
01.06.2020-30.06.2020 palgale tuleks panna tulumaksuvabastus 01.06.2020-30.06.2020 0,00
01.07.2020-31.07.2020 palgale saab siis vajadusel jälle 500 tagasi panna 01.07.2020-...


Näide nr 2, kui asutuse palgapäev on järgmise kuu alguses
01.11.2019 -31.05.2020 palgale jääks tulumaksu vabastus 500
01.06.2020-30.06.2020 palgale tuleks panna tulumaksuvabastus 01.07.2020-31.07.2020 0,00
01.07.2020-31.07.2020 palgale saab siis vajadusel jälle 500 tagasi panna 01.08.2020-...


Selliselt sisestades arvestab Persona mai eest juunis makstavale palgale tulumaksuvabastust 0€ ja juuni eest juulis makstavale palgale vajadusel jälle 500€.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?


 • Miks on isikul palgateatisel kahekordne tulumaksuvabastus?
  Kuna tulumaksuvabastust arvestatakse väljamakse kuupäeva järgi, siis võib palgateatisele kahekordne tulumaksuvabastus tekkida juhul, kui kuupäevaliselt ühes ja samas kuus tehtud väljamaksed asuvad erinevate arvestuskuude all.
  Näide:
  Isikule on maksti kõigepealt puhkusetasu 01.07.2021, millele rakendus 400€ maksuvabastust. (Makse asub arvestuskuu juuli all)
  Seejärel on isikule makstud juuni tasu 06.07.2021. Kuna juulis makstud tasu oli sellega seoses kokku rohkem, siis arvestati maksuvabastus tagasi. Rakendus -390,2€ maksuvabastus. (Makse asub arvestuskuu juuni all).
  Seejärel on isikule makstud juuli tasu 05.08.2021. Kuna see on esimene väljamakse, mis tehakse augustis, siis rakendus sellele 400€ (Makse asub arvestuskuu juuli all)
  Seega näitab Persona arvestuskuu juuli all olevale palgateatisele maksuvabastuseks 400€

 • Miks on isikul väljamakselehel negatiivne tulumaksuvabastus?
  Isikule on tõenäoliselt tehtud mitu väljamakset. Nende tasude raames kokku ei oleks tohtinud saada nii palju tulumaksuvabastust, kui esimese väljamakse raames arvestati. Seetõttu tuli maksuvabastus tagasi arvestada.Seotud teemad

Oluline teada 01.01.2023 maksuvaba tulu määra muudatuse osas (Persona põhine)Tagasi / Palga sisukorda