Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Müügiboonus

RSS
1. Müügiboonust arvutatakse kõigile töötajatele, kellel on töötaja kaardile lehel „Palk ja lisatasud“ lisatasude ja hüvitiste all aktiivne müügiboonuse tasu (maksmise korraga: iga kuu), koodiga Myygiboonus.

2. Müügiboonuse tasuread on sarnaselt kõigile teistele kehtivatele tasuridadele nähtavad ka palgaarvestuse moodulis „Tasude arvutus“ lehel.

3. Kui kuu keskel tekib ühele töötajale lõpparve arvutamise ja müügiboonuse väljamaksmise vajadus, siis tuleb temale müügiboonuse summa sisestada käsitsi, avades lehel „Tasude arvutus“ tema müügiboonuse rea läbi „Muuda“ nupu, sisestades sinna eelnevalt välja arvutatud summa ning salvestades toimingu.

4. Kuu lõpus kõigile poe töötajatele müügiboonuse arvutamise vajadusel tuleb seda toimingut algatada „Tasude arvutus“ lehel läbi rohelise plussmärgiga nupu, valides seejärel soovitud poe, poele vastav müügiboonuse tasuliigi ja sisestades summa, mis läheb jagamisele. Seejärel arvutatakse kõigile töötajatele, kellel on töötaja kaardil eelnevalt valitud müügiboonuse tasuliik aktiivne, vastavalt töötatud ajale eelnevalt sisestatud summa põhjal müügiboonus. Iga poe müügiboonus peab olema eraldi tasuliigina. Müügiboonuste arvutamisel tuleb valida õige pood ja sellele vastav tasuliik. Arvesse võetakse ainult valitud poe töötunnid. Kuna iga müügiboonus on eraldi tasuliigina, kajastuvad need ka palgateatisel eraldi ridadel. Nende töötajate tööaeg, kellele on kuu keskel müügiboonus juba koos lõpparvega välja makstud, läheb küll summa jagamisel arvesse, kuid kuna neil on arvestuskuus juba koos summaga müügiboonuse rida olemas, siis nende töötajate tööajast arvutatud osa uuesti väljamaksmisele ei kuulu ning ei lähe ka teiste töötajate vahel jagamisele.

4.1. Töötajal on arvestuskuus müügiboonuse rida koos summaga ning summa on välja makstud (ehk “Makstud” veerus on märge “Jah”) - sellisel juhul Persona varasemalt välja makstud summat ei muuda ja täiendavat müügiboonuse rida ei tekita.

4.2. Töötajal on arvestuskuus müügiboonuse rida koos summaga ning summa on välja maksmata (ehk “Makstud” veerus on märge “Ei”) - sellisel juhul kirjutab Persona olemasoleva summa värskelt arvutatud summaga üle ja täiendavat müügiboonuse rida ei tekita.

Eelpool kirjeldatud funktsionaalsus lahendab ühtlasi ära ka VÕS lepingud jt. töötajad, kelle tööaeg küll läheb summa jagamisel arvesse, kuid kellele müügiboonust välja ei maksta/arvutata. Ehk kui töötajal ei ole „Palk ja lisatasud“ lehel aktiivset müügiboonuse rida, siis talle tasu ei arvutata. Nende töötajate tööajast tulenev müügiboonuse osa ei lähe ka teiste vahel jagamisele.

Näide:
Poe kuukäibest 2% on 1000 EUR, mis läheb jagamisele järgmiselt:
Tarmo on töötanud tervel kuul töötatud ajast 40%, tema saab 40% 1000st ehk 400 EUR.
Tiina on töötanud tervel kuul töötatud ajast 45%, tema saab 45% 1000st ehk 450 EUR.
Teele on töötanud 15%, aga kuna temal töötaja kaardil aktiivset müügiboonust ei ole, siis temale 150 EUR välja ei maksta ehk siis talle ei tohi müügiboonuse tasurida tasude arvutuse lehele tekkida.


Persona ei arva isikut müügiboonuse saajate hulka, kui isikul puudub lehel "Töö" vastava ametikoha juures märge "Planeeri tööaega".


Seotud teemad


Tagasi / Personali sisukorda / Palga sisukorda