Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Õhtutunnid ja õhtutundide lisatasu

RSS
Persona arvestab automaatselt kokku õhtutunnid, kus töötaja töötab ajavahemikul 18:00-22:00. Vastavad tunnid tulevad välja palgaarvestuses koodiga "Ohtutunnid" lisatasu juures ja aruandes "Tööajatabel".
Isikule peab olema lehele "Palk ja lisatasud" paneelile "Lisatasud ja hüvitised" sisestatud õhtutundide listasu.
Persona oskab võtta lisatasu tunnihinna ka palga juurest ja läbi korrutada koefitsiendiga, mis on püsiandmetes koodiga "Ohtutunnid" lisatasu juurde märgitud. Kellaajad ei ole seadistatavad.

Teatud tingimustel on alternatiiviks valvetasu aga seal on omad nüansid (sh valvetasu arvestab tasu õigesti vaid kuupalk summeeritu korral, arvestab kogu tööposti tunnid tasustamisele, jms)

Tagasi / Sisukorda