Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Avalehel on võimalik näha lähenevate vestluste meeldetuletust. Seadistamiseks liikuge Personas järgmiselt: Seaded > paneel "Avalehe meeldetuletused" > Lisa uus.


Tagasi / Personali sisukorda