Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Toimingute klahvikombinatsioonid

RSS
Mitme tööposti üheaegseks liigutamiseks tuleb hoida Ctrl klahvi all ning ükshaaval klikkida tööpostidel/haiguslehtedel, mida liigutada soovitakse.

Tööpostide kopeerimiseks, tuleb pärast valiku tegemist Ctrl klahv lahti lasta ning enne liigutamise alustamist uuesti alla vajutada. Siis ei liigutata, vaid kopeeritakse valitud tööpostid.

Ctrl + C
- kopeerimine (copy)

Ctrl + V - kleepimine (paste)

Ctrl + X - lõikamine (cut)

Ctrl + klikkida erinevatel tööpostidel - selliselt on võimalik mitu tööposti korraga ära märgistada

Ctrl + klikkida erinevatel tööpostidel + Delete - selliselt on võimalik mitu tööposti korraga ära kustutada

Shift + määra ära märgistatava ala alguspukt ja lõppunkt - selliselt on võimalik teatud ala korraga ära märgistada

Ctrl+Z võtab tehtud muudatuse tagasi.

Ctrl + F5 värskendab lehte

F11 näitab töögraafikut täisekraanil

Ctrl + B - puhkeaja nõude rikkumiste vaatamine (valideerimine)- 36h nädalas kuni 2023.a lõpuni, 47h nädalas alates 2024.a
Tagasi / Sisukorda