Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Palgaleht kulukohtade järgi

RSS
Aruanne "Palgaleht kulukohtade järgi" töötab sarnaselt aruandele Palgaleht.Peamine vahe on see, et kõik aruandekuus makstud tasud ühe kulukoha raames on summeeritud ühele real (mitte väljamaksete järgi eraldi ridadel). Teise kulukoha tasu maksusummad näidatakse samuti sellel samal kulukoha real.MIDA VEEL TÄHELE PANNA?

  • Miks töötaja ei ilmu aruandesse, kui võtta aruanne konkreetse üksuse kohta?
    Kui töötajal on lehel "Palk ja lisatasud" paneelil "Palk" palgaliigiks "Kuupalk", siis Persona töögraafiku järgi tema töötasu ei arvesta. Sellisel puhul tulevad töötaja andmed aruandesse struktuuriüksuse järgi ning kulukoht võetakse palga või ametikoha juurest.

Tagasi / Palga sisukorda