Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Palgateatised iseteeninduses

RSS

Palgateatised palgaarvestuses:

Image

  • Palgateatise iseteeninduses nähtavaks muutmiseks tuleb Palgaarvestuse all lehel "Palgateatised" teha märge töötaja/töötajate ette ja vajutada nupule "Näita iseteeninduses".
  • Nupu "Näita iseteeninduses" vajutuse järel töötajale teavitust ei saadeta. Küll aga saab töötaja iseteeninduses konkreetse kuu palgateatist pdf kujul avada.
  • Oluline teada: Persona eemaldab palgateatise nähtavuse iseteenindusest automaatselt, kui on alust eeldada, et numbrid palgateatisel võisid muutuda palgaarvestaja toimingute läbi. Näiteks muudab Persona palgateatise nähtavuse iseteeninduses Ei peale, kui rida avatakse ja seejärel salvestatakse, tasu rida arvutatakse välja või kustutatakse, puhkus või kinnipidamine lisatakse väljamaksulehele või muudetakse ja salvestatakse andmeid olemasoleval väljamaksulehel.Nähtav iseteeninduses Jah - töötaja saab iseteeninduses palgateatise faili avada.
Nähtav iseteeninduses Ei - töötaja ei saa iseteeninduses palgateatise faili avada.Palgateatised töötaja iseteeninduses:
Iseteenindus > Töösuhte andmed > Palgateatised

Image

Töötaja näeb iseteeninduses palgateatisi, millel on palgaarvestuse all lehel "Palgateatised" veerus "Nähtav iseteeninduses" Jah.

Tagasi / Iseteeninduse sisukorda