Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Projektide järjestamine

RSS
Projektide järjekorda saab muuta lehel "Projektid" täites ära lahtri "Jrk nr". Selliselt seadistatud järjekorda arvestavad ka aruanded.

Image

Tagasi / Sisukorda