Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkus - aegunud rohelist värvi puhkus iseteeninduses

RSS

Persona ei kuva töötajale iseteeninduses aegunud puhkuste jääke, mis on paneelil "Saadaolevad puhkused" rohelist värvi. Küll aga saab töötaja puhkuseavaldust nende kohta siiski iseteeninduse kaudu teha, kuid Persona ei anna töötajale teada, et töötaja on avalduses märkinud suurema puhkusepäevade arvu, kui tal tegelikult saada on. Persona ei võta selliselt sisestatud ja plaani lisatud puhkuseid saadaolevatest puhkustest maha. Saadaolevates puhkustes näitab Persona pärast sellisel viisil puhkuse välja võtmist, et isikul on ikka veel see sama puhkus saada, mis tal oli enne puhkusetaotluse esitamist.


Tagasi / Personali sisukorda