Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Puhkusekohustused

RSS
Kui te teete aruande seisuga 30.06.2014, siis tuleb teil arvestada, et ...
  • kui isik puhkab 20.06.2014-06.07.2014 ja isikule maksti see puhkus välja 18.06.2014, siis puhkusekohustuste aruanne käsitleb kogu seda puhkust kui väljavõetud ja väljamakstud puhkust.
  • kui isik puhkab 01.07.2014-28.07.2014 ja see puhkus on isikule välja makstud 30.06.2014, siis puhkusekohustuste aruanne käsitleb kogu seda puhkust kui väljavõetud ja väljamakstud puhkust.
  • kui isik puhkab 01.07.2014-28.07.2014 ja see puhkus on isikule välja makstud 01.07.2014, siis puhkusekohustuste aruanne käsitleb kogu seda puhkust kui saadaolevat puhkust.

Persona kontrollib, kas asutuse palgapäev on ära olnud või alles tulemas. Täienduse kohaselt kontollib Persona palgapäeva ka isiku juurest ning kui see on asutuse omast erinev, siis arvestab ta konkreetse isiku palgapäevaga.


Näide: Palgapäev on sama kuu 25. kuupäev
  • Kui te võtate aruande seisuga 30.06.2014,siis võtab aruanne päevatasu arvestamisel aluseks detsember-mai tasud.
  • Kui te võtate aruande 01.07.2014 seisuga, siis võtab aruanne päevatasu arvestamisel aluseks jaanuari-juuni tasud.


Arvutuse aluseks võtab Persona Põhipuhkuse juures oleva arvutusviisi. Kui selleks on keskmise tasu alusel, siis on ka puhkusekohustuste päevatasu keskmise alusel arvestatud.
Imporditud tasude puhul ei ole võimalik võtta aruannet keskmise tööpäevatasu alusel, Persona esimese kuue kuu kasutuse jooksul.


NB! Lehel "Puhkus" paneelil "Saadaolev puhkus" ei tohi olla käimasoleva aasta puhkuse jääk muudetud ehk rohelise värviga - taolisel juhul ei oska Persona puhkusekohustuste aruandes puhkuse jääki sisestatud kuupäeva suhtes proportsionaalselt arvutada. Persona oskab proportsionaalselt arvestada ainult neid ridasid, mis on Persona enda poolt välja arvutatud ehk neid, mis on saadaoleva puhkuse paneelil musta värvi reana.

Tagasi / Palga sisukorda