Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Püsiandmed

RSS
Püsiandmeteks nimetame peamiselt andmeid, mida on võimalik valida rippmenüüdest ja esimeste tähtede trükkimise järel avanevatest menüüdest.

Juhul kui konkreetses rippmenüüs soovitud valik puudub, siis on võimalik see rippmenüüsse lisada seadete lehel oleva püsiandmete osa kaudu.

Kuna püsiandmed võivad olla kasutusel isikute andmetena, peab olema väga ettevaatlik nende muutmisel ja kustutamisel. Näiteks, muutes ära püsiandmetes keele nimetuse taani keel itaalia keeleks, muutuvad kõik taani keele oskajad itaalia keele oskajateks. Teiselt poolt, kui püsiandmetes on kirjaviga, on vaja seda ainult ühes kohas parandada.

Püsiandmeid, mis on mõne isikuga seotud, kustutada ei lubata.


Tagasi / Personali sisukorda