Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Riigikantselei aruanded

RSS
Personas olevad riigikantselei aruanded:
 1. Keskmine teenistujate arv
 2. Personalistatistika
 3. Lahkumiste statistika
 4. Tulemiste statistika
 5. Koolitusstatistika

Enne aruannete käivitamist tuleb teil kõikidele isikutele valida rippmenüüst õige Töötaja grupp: 

Kõiki töötajaid, kellele gruppi ei ole valitud või on valitud mõni muu grupp, näidatakse aruandes töötajatena.
Image


Põhigrupi "Ametnikud" või "Töötajad" määrab ära ametikoha juures oleva "Profiil"
"Linnapead ja vallavanemad", "Abilinnapead ja abivallavanemad", "Osavalla ja linnaosa vanemad" jaotatakse ametinimetuse järgi (vaadatakse töötaja ametinimetust).
Aruandes kasutatavad "Teenistujate põhigrupid" on:
 • Linnapead ja vallavanemad
 • Abilinnapead ja abivallavanemad
 • Osavalla ja linnaosa vanemad
 • Ametnikud
 • Töötajad


Teenistuja alamgrupi määrab ära töötaja "Töö" vormil valitud "Töötaja grupp".
Aruandes kasutatavad "Teenistuja alamgrupid" on:
 • Juhid
 • Ametnikud/töötajad
 • Abiteenistujad

Haridustaseme juures tuleb tähele panna, et kõrgema hariduse puhul peab olema isikul täidetud ka väli "Akadeemiline kraad", vastasel juhul ei tule haridustase Personalistatistika aruandes välja.


Aasta keskmine teenistujate arv:
 • Aasta keskmise teenistujate arvu (isikute arvu) leidmiseks liidetakse vastava ametikoha põhigrupi kaheteistkümne kuu teenistujate koguarvud kuu lõpu seisuga ning jagatakse saadud tulemus kaheteistkümnega.
 • Aasta keskmise täistööajale taandatudteenistujate arvu (koormus) leidmiseks liidetakse vastava ametikoha põhigrupi kaheteistkümnekuu teenistujate koormused kuu lõpu seisuga ning jagatakse saadud tulemus kaheteistkümnega.

Koolitusstatistika aruandes on oluline, et koolituse juures valitud valdkonna nimetus on täpselt sama, mis aruandes välja toodud (Valdkonna nimed tuleb kirjeldada Seaded > Püsiandmed > Koolitusvaldkonnad).

Kontrollaruanne toob välja kõik valitud kuupäeval töötavad isikud (välja jäävad töötajad, kes on valitud kuupäeval lapsehoolduspuhkusel).


Abiks aruannete kontrollimisel:
1. Keskmine teenistujate arv- Aruanded > Töö > Tööl olevad isikud + Aruanded > Puhkused ja töökatkestused > Puhkused ja töökatkestused (välja võtta lapsehoolduspuhkusel olijad, kuna need ei lähe arvesse)
2. Personalistatistika - Aruanded > Riigikantselei > Kontrollaruanne
3. Lahkumised - Aruanded > Töö > Töölt lahkunud isikud
4. Tulemised - Aruanded > Töö > Tööle tulnud isikud
5. Koolitus - Aruanded > Haridus ja oskused > Toimunud koolitused


Tagasi / Personali sisukorda