Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Statistikaameti aruanne "Palk ja tööjõud"

RSS
Alates 2018. aastast kehtib uus statistikaameti aruanne "Palk ja tööjõud".

Enne aruande esmakordset kasutamist tuleb luua seosed palgaliikide, lisatasude, puhkuste ja töökatkestuste liikide ning aruande veergude vahel.
Selleks tuleb püsiandmetes määrata, millisel aruande real milline palgaliik, lisatasu ja puhkuse/töökatkestuse liik kajastuvad.

Seoste loomiseks on lisatud püsiandmetesse kõnealuste andmete juurde rida: „Rida “Palk ja tööjõud“ aruandes“,
mille järele tuleb määrata aruande rea number, kus antud tasu peab kajastuma. Kood kirjutatakse kuni esimese alakriipsuni, näiteks A11001.

Image

  • Juhatuse liikme leping - kajastamine aruandes toimub valitud puhkuseprofiili põhjal.
    Kui juhatuse liikme lepinguga isikule on määratud puhkuseõigusega profiil, kajastatakse teda aruandes "Palk ja tööjõud".
    Kui juhatuse liikme lepinguga isikule on määratud puhkuseõiguseta profiil, siis isikut aruandes ei kajastata.
    Soovi korral on võimalik peita aruandest ka puhkuseõigusega juhatuse liikme lepinguga isik, märkides "Töö" lehel ametikoha info juurde märkeruut valikule "Koosseisuväline".

Tasudele vastavad koodid leiate siit: statistikaameti küsimustiku juhendile.Tagasi / Sisukorda