Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Struktuurimuudatuse teostamine

RSS
Struktuurimuudatuse 5 toimingut:
 1. Struktuuri uute üksuste loomine
 2. Loodud üksuste alla vajalike ametikohtade loomine
 3. Isikute üleviimine vanades üksustes asuvatelt ametikohtadelt uutes üksustes asuvatele ametikohtadele
 4. Vanades üksuses asuvate ametikohtade likvideerimine
 5. Vanade üksuste likvideerimineStruktuurimuudatuse toimingud detailsemaltNäidisolukorra kirjeldus: Ettevõtte AS Tore Firma tootmise- ja kvaliteedikontrolliosakond likvideeritakse ja selle asemel luuakse 2 osakonda - tootmisosakond ja kvaliteedikontrolliosakond.Uute üksuste loomine
 1. Avage leht "Struktuur"
 2. Märgistage ära asutuse või osakonna nimi, mille alla te soovite uut üksust lisada (N: AS Tore Firma)
 3. Vajutage nupule "Lisa alamüksus"
 4. Sisestage üksuse nimetus (N: Tootmisosakond) ja loomise kuupäev
 5. Vajutage nupule "Salvesta"
 6. Korrake punkti 2-5 kuni kõik uued üksused on loodud

Uute ametikohtade loomine
 1. Märgistage ära varem loodud uus üksus (N: Tootmisosakond)
 2. Vajutage nupule "Lisa ametikoht"
 3. Sisestage ametikoha nimetus ja loomise kuupäev
 4. Vajutage nupule "Salvesta"
 5. Korrake punkti 1-4 seni kuni kõik vajalikud ametikohad on uutesse üksustesse loodud

Isikute üleviimine uutes üksustes olevatele ametikohtadele
 1. Märgistage ära isiku nimi, keda te soovite uues üksuses asuvale ametikohale üle viia
 2. Valige vasakus servas olevast menüüst "Töö"
 3. Vajutage paremas servas asuvale lingile "Üleviimine teisele ametikohale"
 4. Sisestage üleviimise kuupäev ja valige ametikoht
 5. Vajutage nupule "Salvesta"
 6. Korrake punkti 1-5 seni kuni kõik isikud on uutesse üksustesse loodud ametikohtadele üle viidud

Vanades üksustes olevate ametikohtade likvideerimine
 1. Märgistage struktuuripuus ära vanas üksuses (N: Tootmisosakond) asuv ametikoht, mida soovite likvideerida
 2. Vajutage lingile "Ametikoha likvideerimine"
 3. Sisestage ametikoha likvideerimise kuupäev
 4. Vajutage nupule "Salvesta"
 5. Korrake punkti 1-4 seni kuni kõik vanas üksuses olevad ametikohad on likvideeritud

Vanade üksuste likvideerimine
 1. Märgistage ära üksuse nimi, mida soovite livideerida (N: Tootmise- ja kvaliteedikontrolliosakond)
 2. Valjutage nupule "Üksuse likvideerimine"
 3. Sisesrage üksuse likvideerimise kuupäev
 4. Vajutage nupule "Salvesta"Isiku üleviimisel ühelt ametikohat teisele lingi "Üleviimine teisele ametikohale" lõpetab automaatselt ära isiku palgad, lisatasud, hüvitised ja asendamised, mis on seotud vana ametikohaga ning lisab nende osas uue ametikohaga seotud read.

Tagasi / Personali sisukorda