Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Summeerimise perioodi muudatus

RSS
Kui teatud grupil töötajatel muutub summeerimise periood 1-kuuliselt summeerimise perioodilt 3-kuulisele summeerimise perioodile ja asutuse seadete all on seni olnud vaikimisi 3-kuuline summeeritud arvestus.

Taolisel juhul tuleks teha kõikidele isikutele nö ametikoha muudatus ja uue ametikoha juurde valida 1 kuulise summeerimisperioodi asemel 3 kuuline summeerimisperiood. Kõige lihtsam on seda tõenäoliselt teha lingi "Koormuse muutmine" abil (või üleviimise lingi abil)
1. Lehel "Töö" vajutage lingile "Koormuse muutmine"
2. Sisestage kuupäevaks 01.07.2020, koormus jääb samaks ja salvestage muudatus
3. Avage 01.07.2020 alguskuupäevaga ametikoht, valige summeerimise perioodiks 3 kuud ja salvestage muudatus.
4. Soovi korral võite eelmise ametikoha andmete juures muuta ära ka lõpetamise aluse.


Soovitan kõigepealt ühe isikuga läbi teha ja kontrollida üle, kas töögraafikus on näha kõik nii nagu vaja (kuni 30.06.2020 korrektsed numbrid ning alates 01.07.2020 3 kuud ja sealt edasi järgmised 3 kuud ning summeerimise perioodi numbrid on õiged). Kui kõik tundub korrektne, siis võite teha sama muudatuse läbi kõikide töötajatega, kellel summeerimise periood muutub.

NB!
Kui isikul on samaaegselt mitu kehtivat ametikohta, siis summeerimisperioodi muutmisel, peab summeerimise algus ja summeeritud arvestus olema kõikidel ametikohtadel sama.

Kõikidel teistel summeerimisperioodi muutumise juhtudel palun küsige kasutajatoelt üle, kuidas Personat tuleb seadistada.

Tagasi / Sisukorda