Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Kontrollid andmete sisestamisel

RSS

Järgmised kontrollid andmete sisestamisel realiseeritakse keeldudena – kui sisestatud andmed ei vasta allpool toodud reeglitele, siis kuvatakse kasutajale vastav teade ning salvestamist ei lubata.

  • Alaealiste töötajate töötatud tunnid ei tohi ületada normtunde
  • Üks töötaja ei tohi üheaegselt olla määratud mitmele tööpostile
  • Alla 18-aastane töötaja ei tohi töötada vahemikul 20:00-06:00
Järgmised kontrollid andmete sisestamisel realiseeritakse teadetena – salvestamist lubatakse, kuid kuvatakse vastav hoiatusteade.

  • 24-tunnise ajavahemiku jooksul ei tohi töötaja olla tööl rohkem kui 13 tundi
  • 13-14-aastane töötaja ei tohi 24-tunnise ajavahemiku jooksul olla tööl rohkem kui 4 tundi ning 7-päevase vahemiku jooksul rohkem kui 20 tundi
  • 15-aastane töötaja ei tohi 24-tunnise ajavahemiku jooksul olla tööl rohkem kui 6 tundi ning 7-päevase vahemiku jooksul rohkem kui 30 tundi
  • 16-17-aastane töötaja ei tohi 24-tunnise ajavahemiku jooksul olla tööl rohkem kui 7 tundi ning 7-päevase vahemiku jooksul rohkem kui 35 tundi
  • 7-päevase ajavahemiku jooksul peab töötajal olema vähemalt 36 järjestikust tundi puhkeaega.Kui kasutaja püüab kopeerida või liigutada tööposte, nii et vähemalt üks tööpost läheb vastuollu eelpool toodud keeldudega, siis jäetakse liigutamata/kopeerimata kõik tööpostid.
Töötajate vanus arvestatakse kuu lõpu seisuga.
Puhkeajaga seotud probleemi teade kuvatakse ühekordselt, vahetult pärast vastuolulise tööposti sisestamist.


Klahvikombinatsioon Ctrl + B näitab puhkeaja nõude rikkumisi kogu graafiku ulatuses.Manuaalse kontrolli nüansside meelespea:
  • kellaaegade järgi ei saa tööaja kestvust vaadata juhul, kui tööpostile on sisestatud lõuna. Tegelik tööaeg on lõuna võrra väiksem.
  • tuleks üle vaadata ega töötaja pole antud kuu lõpuks juba vanemaks saanud.Tagasi / Sisukorda