Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Registrinumbri võtab Persona TSM-le struktuuripuust üksuse andmete juurest. Kui TSM-il on maksukohuslase nimetus vale, siis selle saab korrektseks, kui muuta Personas struktuuri taset. Struktuuritaseme muutmiseks palun pöörduge Persona kasutajatoe poole aadressil . Kui struktuuri taset muudetakse, siis muutub ka aruannetes kuvatava veeru "Asukoht struktuuris" sisu.Tagasi / Palga sisukorda