Login
Persona V3
RSS RSS

Persona abi


Persona V3 personal
Persona V3 palk
Persona V3 töögraafikud
Persona V3 iseteenindus
Persona V3 TÖR


Uuenduste nimekiri
Kontakt


API kasutusjuhend

Otsi
»

Täida töögraafik

RSS
Selleks, et lehel "Töögraafik" lingile "Täida töögraafik" vajutamise järel täidaks Persona ära töögraafiku, peab olema lehel "Töö" paneelil "Projektid" ära märgitud vaikimisi tööpost.

ImageTagasi / Sisukorda